joomla social media module

Poruka Božjeg spasenja je upućena svakom čovjeku

2017-01-20-3-ned-samostan-aZa mnoge koji su iščekivali dolazak Mesije, te ga prepoznali u Isusu Kristu, počevši od Ivana Krstitelja, iznenađujuća i zbunjujuća je bila činjenica da Isus svoje javno djelovanje započinje u Galileji, sjevernom području Izraelske zemlje, izloženom snažnom utjecaju susjednih poganskih naroda. U toj poganskoj Galileji, a ne u Jeruzalemu, vjerskom, političkom i kulturnom centru Božjeg naroda gdje se nalazi i hram, Božje prebivalište na zemlji, Isus Krist, Sin Božji i obećani Mesija, započinje svoje javno djelovanje i propovijedanje s jasnom porukom spasenja popraćenom pozivom na obraćenje: „Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko“. Isusovo propovijedanje, naučavanje i liječenje različitih bolesti i nemoći u toj poganskoj Galileji je znak nečega novoga i velikoga. Bog je pohodio svoj narod i starozavjetna proročanstva su se počela ispunjavati, napose proroka Izaije: „Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska –narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.“ U Isusu mogu vidjeti Božje svjetlo koje pobjeđuje svaku tamu zla i grijeha. Isusovo naučavanje po sinagogama, propovijedanje evanđelja o Kraljevstvu i liječenje raznih bolesti i nemoći u narodu nadopunja njegov poziv na obraćenje. Taj poziv, koji se u današnjici tiče i nas, ali ne samo u korizmenom vremenu, ne smije se shvatiti moralistički, u smislu popravljanja samo nekih navika ili običaja da bismo bili bolje osobe, nego se radi o ontološkom zahtjevu: biti otvoren daru Božjeg spasenja u Isusu Kristu. Kroz tu otvorenost evanđelju spasenja postajemo novi ljudi. Poruka Božjeg spasenja je upućena svakom čovjeku. Svaki čovjek je pozvan na obraćenje: svoju volju prilagoditi Božjoj. Upravo zato Isus izabire Galileju za početak svog javnog djelovanja. Ona je zemlja gdje su Židovi pomiješani s poganima. Božja riječ i djelovanje nije ograničeno samo na Židove, izabrani narod, nego je Božje dobročinstvo odsada otvoreno i poganima. Bog želi spasiti svakog čovjeka. Svaki čovjek ima pravo čuti Radosnu vijest, tj. Evanđelje. Iz toga proizlazi i naš poziv po sakramentu krštenja: (pred) drugima biti radosni svijedoci Evanđelja. 

Marko Bijelić, OP