joomla social media module

Čovjek živi puninu života po ljubavi koju jedino Bog može saopćiti

2017-02-11-6-samostanNovi Zavjet dopunja i dovršava Stari Zavjet. To je vidljivo u Isusovom odnosu prema Mojsijevom zakonu, što potvrđuju Isusove riječi iz govora na Gori Blaženstva: "Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti." Predstavljajući se kao punina Zakona, Isus stavlja pred svoje učenike zahtjev za novom pravednošću, koja će biti "veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja". Radi se o pravednosti života u evanđeoskom duhu koja se ne temelji isključivo na pukom vanjskom i formalističkom pristupu Božjem zakonu, nego proizlazi iz pravednog i čistog srca, koje se ne zadovoljava osrednjošću ili mlakošću. Radi se o "pravednosti jednog koraka više", koja, nadilazeći ljudska mjerila, proizlazi iz zakona Božje ljubavi i koja se pretvara u jedan od uvjeta za ulazak u Kraljevstvo Božje. Pristup kraljevstvu Božjem imaju svi koji čistim srcem Boga traže, koji traže njegovo milosrđe, pravednost i mir. Ta nova pravednost, izraz i posljedica blaženstva, Isusove nasljedovatelje čini prikladnima za kraljevstvo nebesko. Uvjet za tu novu pravednost po Božjoj mjeri, o kojoj govori Isus Krist, život je u istini i za nju. Stoga se Božja pravednost, koja se je očitovala po vjeri u Isusa Krista, živi u ljubavi prema istini i po istini u ljubavi. Ono što čovjek istinski treba za život u punini ne može se dati niti zajamčiti zakonom. Ne radi se o nekom ljudskom pravu nego o nečemu što je besplatni dar čovjeku. Čovjek živi puninu života po ljubavi koju jedino Bog može saopćiti. Ta Božja ljubav se može jedino saopćiti i komunicirati čistom srcu, koje u sebi ne nosi nagnuće prema sebičnosti nego je otvoreno ljubavi. Nova pravednost uklanja svako zlo iz svoje blizine. Prema Isusu zlo nema izvanjski uzrok nego nutarnji. Kad bi nepravda dolazila “izvana”, da bi mogla zavladati pravda dovoljno bi bilo ukloniti izvanjske uzroke koje priječe njezino ostvarenje. Za Isusa uzrok svakog zla i nepravde leži u ljudskom srcu, gdje se nalaze klice jednoga tajanstvena suživota sa zlom. Nova Božja pravednost, a time pravednije i bolje društvo, ne započinju sa (novim) zakonima nego s novim srcem koje je spremno napraviti iskorak pravednosti iz legalizma (običnog vršenja Zakona) u život u Božjoj prisutnosti.

Marko Bijelić OP