joomla social media module

Put k Istini vodi kroz odbacivanje laži i poluistina

2017-03-05-I-kor-samostanVjerovati u Boga, odnosno Bogu, u svojoj je srži nerazdvojivo od ljubiti Boga iz svega srca svojega, tj. cijelim svojim bićem i postojanjem. Konkretna posljedica te vjere je vjernost Bogu u smislu da Bog zauzima središnje ili centralno mjesto u našem životu. Nad našom vjernošću Bogu uvijek lebdi sjena napasti nevjernosti. Činjenica da je sam Isus iskušavan đavolskim napastima otkriva istinu da je obilježje čovještva biti iskušavan ili provjeravan u vjernosti Bogu. Etimološki đavao (grčki: diabolos) znači doslovno Onaj koji razdjeljuje, zavodi. Đavao je onaj koji čovjeka želi odvratiti od Božjeg puta. Budući da je Isus ne samo pravi Bog nego i pravi čovjek, napasnik ga je mogao iskušavati. Isusove kušnje pokazuju da đavao stavlja na test čovjekovu vjernost i poslušnost Bogu. Grijeh je u svom korijenu uvijek izraz neposluha i nepovjerenja prema Bogu. Ono što je zajedničko svim trima kušnjama, koje je Sotona stavio pred Isusa, je đavolska ponuda da se Boga iskoristi za svoje potrebe. Sotona, kao otac laži i zavodnik, čovjeku uvijek nudi lakši, ujedno i lažni, put samoostvarenja. Njegov je poziv i izazov čovjeku: ne služiti Bogu nego se Njime (po)služiti za ostvarenje svojih interesa i ciljeva. Čovjek na putu potrage za smislom vlastitog života mora zakoračiti u pustinju vlastite ogoljenosti i suočiti se s napastima laži. Put k Istini vodi kroz odbacivanje laži i poluistina. Nužno je da onaj koji želi dokučiti i spoznati istinu i smisao vlastitog čovještva bude izložen kušnjama. Tko nije kušan, nije niti provjeren u svojoj „gladi i žeđi“ za istinom i smislom. Zanimljiv je i znakovit način na koji Isus odgovara na sotonske napasti. Uvijek odgovara i suprotstavlja se napastima pomoću Riječi Božje. Isus odgovara na sve tri napasti s citatima iz starozavjetne knjige Ponovljenog zakona. Sam se čovjek svojom snagom i silama ne može suprotstaviti zlu. Jedino oslonjen i hranjen Božjom riječju, u zajedništvu s Bogom, čovjek može izdržati i pobijediti u duhovnoj borbi s napastima. Nije bez razloga Isus, sam iskušan i svjestan ljudske slabosti, svoje učenike poučio da mole „Ne uvedi nas u napast“. To je molba Bogu da nas u izloženosti napasti ne ostavi bez zaštite. Božja riječ nas uči povjerenju u Božju pomoć u času napasti.

Marko Bijelić, OP