joomla social media module

Završile Korizmene tribine

2017-04-13-samostan-naslovna"O križevima u javnom prostoru pitanje nameće motivirana, organizirana i financirana agresivna manjina"

"Ima li Boga u sudnici?" naziv je sedme i posljednje iz ciklusa tribina posvećenih vjeri i politici koja je u sklopu serijala tribina "Korizma na Peščenici" održana u srijedu 12. travnja u velikoj samostanskoj dvorani. Sudjelovali su sudac Visokog trgovačkog suda Josip Turkalj i sudac Županijskog suda u Zagrebu Tomislav Juriša. Voditelj je bio dominikanac dr. Anto Gavrić.

Na pitanje ima li Boga u sudnici sudac Turkalj uvodno je rekao da Boga ima u sudnici ako se sudi pravedno, pošteno. Sudac Juriša je govorio o tome da organizacija u sudnici treba biti takva da se vrši volja Božja, koliko god da su svi u procesu pod utjecajem nesavršenosti. Razlagao je o odnosu prava i pravde te pravde i milosrđa, kao i o pravednom milosrđu. Istaknuo je da je normativni sustav Zapadne civilizacije izgrađen na Deset Božjih zapovijedi i da pravosudni sustav štiti univerzalne ljudske vrijednosti. Pojašnjavao je da je dekalog ishodište svih grana prava, da država nije isključivo ljudska tvorevina, da milost Božju treba nastojati zadobiti u interakciji s drugim ljudima i da se vjera, prema uputi bl. Alojzija Stepinca, treba očitovati u svim dijelovima života.

Kodeks sudačke etike, koji je donesen 2006. i sastoji se od petnaest članaka, predstavljao je sudac Turkalj. Istaknuo je da se kodeks bazira na moralnim načelima i da je u skladu s kršćanskim naukom. Prema njemu se, iznio je, sudac treba ponašati humano, mora poštivati najviša moralna načela, voditi postupak prema savjesti, odnositi se jednako prema svima, zatim se sudac treba ponašati dostojno prema svojoj profesiji, ne smije davati pravne savjete jer se time, podsjetio je, trebaju baviti odvjetnici što ljudima, rekao je, nije u svijesti. Sudac Turkalj je objašnjavao da jedan sudac ne može vezano uz sudske procese znati sve jer da je pravo preširoko. Pripovijedao je o tome kakva je percepcija sudaca u Hrvatskoj, a kakva u Engleskoj. Rekao je da je javno mnijenje u Hrvatskoj o sucima loše, a u Engleskoj dobro, ali da je mnijenje hrvatskih odvjetnika o hrvatskim sucima dobro, a engleskih odvjetnika o engleskim sucima loše.

2017-04-13-07

Sudac Juriša, koji se kao kazneni sudac bavi najtežim predmetima, istaknuo je da u svojem radnom vijeku nikada nije doživio nijedan politički pritisak, a da se više boji autocenzure u sudstvu, odnosno da pod pritiskom javnosti suci ne bi redefinirali svoje stajalište o predmetu. Naglasio je i da se u kaznenom pravu stajalište suca može implementirati u odluku pa da se može dogoditi milosrđe ako je procjena da bi to imalo smisla. Govoreći o vjerskim simbolima, posebice o križevima u sudnici, sudac Turkalj je pojasnio da propisa o vjerskim simbolima u sudnicama nema pa da zato u nekim sudnicama ima, a u nekima nema križeva. I da sudac sam može objesiti križ na zid sudnice. Sudac Juriša je istaknuo da je križ neodvojiv dio hrvatskoga nacionalnog i vjerskog identiteta i da pitanje križa u sudnici i općenito u javnim prostorima neprestano nameće agresivna manjina, a ta je manjina, rekao je, visoko motivirana, dobro organizirana i financirana pa u demokratskom društvu može učiniti mnogo toga. Zaključili su da se u hrvatskim medijima prikazuju samo negativni primjeri iz sudstva, a da pozitivnih primjera gotovo da i nema te da je istina početak i kraj svakoga sudskog postupka.

2017-04-13-02

2017-04-13-03

2017-04-13-05

2017-04-13-06

2017-04-13-08