joomla social media module

Uskrsnuće nedvosmisleno određuje cjelokupni ljudski život

2017-04-15-samostan-uskrsNedjelja uskrsnuća Gospodinova je blagdan radosti budući da je u svojoj srži pobjeda života nad smrću. Uskrsnuće oslobađa život od tijesnih granica svijeta pokorenog i podložnog vlasti smrti. Isus Krist je uskrsnuo od mrtvih. On je živ. Ljubav je uskrsnula. Smrt nema posljednju riječ. U tome se nalazi radikalna novost uskrsnuća: Isusova ljubav je pobijedila smrt. Po Isusovom uskrsnuću obnovljena je vjera u život i njegov smisao. Vjera u uskrsnuće ne poznaje očaj(avanje). Ima smisla živjeti poput Krista. Evanđelist Ivan će primijetiti da je Isus trebao da ustane od mrtvih. Tu se radi o čvrstom uvjerenju da onaj koji živi poput Krista, tko ga nasljeduje, čineći dobro za svoga života, ima zajamčenu puninu života. Uskrs je garancija te punine života usprkos kulturi smrti u našem vremenu i društvu. Tko je slobodan u svom životu za Boga, dobro, istinu i ljepotu, bit će po uskrsnuću slobodan i oslobođen od smrti. Uskrsnuće je Božje obećanje punine života. Uskrsnuće nedvosmisleno određuje cjelokupni ljudski život jer staro mora umrijeti i nestati da bi došlo i zaživjelo novo. Uskrsnuće nije puko oživljavanje (reanimacija) i povratak na staro prije smrti, nego je transformacija, preobrazba i promjena čitave egzistencije. Uskrsnuće ne nudi povratak u prošlost, stanje prije smrti, nego čini iskorak u budućnost. Stoga naša vjera, utemeljena i izgrađena na Isusovom uskrsnuću, nije vjera prošlosti nego vjera budućnosti nužno življena u sadašnjosti. Mi ne vjerujemo samo u (vlastito) onostrano uskrsnuće nakon smrti, mi vjerujemo u snagu uskrsnuća u ovozemaljskom životu. Činjenica Isusova prazna groba nije dokaz uskrsnuća, ali je naznaka da smrt ne može obuzdati ili zarobiti život. Vjera u uskrsnuće crpi svoju snagu iz promjene, koju su iskusili i doživjeli apostoli u srcu i životu nakon uskrsnuća kroz susrete s uskrsnulim Gospodinom. Ta promjena će biti dovršena po daru uskrsloga Krista: Duhu Svetome. Petar će u domu Kornelija posvjedočiti iskustvo susreta s Isusom, „Bog ga uskrisi treći dan“ nakon smrti na križu, jer su „s njime zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih“. Kroz to iskustvo očitovat će se snaga uskrsavanja u ovozemaljskom životu. Vjera u uskrsnuće otvara egzistencijalni prostor za susret s Uskrslim i „uskrsnuće“ vlastitog srca i života. Vjera u uskrsnuće otvara „unutarnje“ oči, novi pogled na sadašnjost i budućnost. Uskrsla ljubav uvijek budi novi život.

Marko Bijelić, OP