joomla social media module

Duh Sveti uvijek oživljuje i obnavlja Crkvu

2017-06-03-duhovi-samostanPedeset dana nakon Uskrsa i deset dana nakon Isusova Uzašašća, Crkva slavi svetkovinu Duhova. Upravo na taj dan Pedesetnice poslao je Gospodin s neba Duha Svetoga nad apostole. Svetkovina Duhova je spomen na taj veliki događaj silaska Duha Svetoga na prvu crkvu u Jeruzalemu. Time je ispunjeno Isusovo obećanje o dolasku Duha branitelja i tješitelja. Dan silaska Duha Svetoga je postao za kršćane blagdan Duha Svetoga, ali je ujedno i početak vremena Crkve. Apostoli, napunjeni Duhom Svetim, postali su u hrabri Kristovi svjedoci. Rođenje je Crkve plod djelovanja Duha Svetoga i zbog toga do danas je On životna unutarnja snaga Crkve. Njegova je zasluga naše vjerničko iskustvo prisutnog i živog Boga u Crkvi. Njegovim djelovanjem Crkva nadilazi sve one trenutke umora i zamora u svom poslanju navješćivanja Radosne vijesti i svjedočenja za Isusa Krista u svijetu. Duh Sveti uvijek oživljuje i obnavlja Crkvu. Crkva je djelo Duha Svetoga. Prije uzašašća na nebo, u nebesku slavu, Isus daje ohrabrujuće obećanje: "Primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci". Vjerujući da smo po sakramentima, napose po krštenju i krizmi, primili Duha Svetoga i njegove darove u svoja srca, postali smo djeca Božja koja žive da upoznaju Oca nebeskoga, kojega upoznajemo u Isus Kristu po Duhu Svetome. Taj "dragi i tihi gost naše duše“ vrši u nama djelo pobožanstvenjenja u smislu da nam pomaže da se plodovi otkupljenja po Kristovoj smrti i uskrsnuću preobraze u dar sveta života. Primanje Duha Svetoga je za vjeru i život kršćanina od neopisive važnosti. Duh Sveti je nama "snaga odozgor", koja nas potiče i nadahnjuje na poslanje i svjedočenje u svijetu. Bez Duha Svetoga, "sile odozgor" Crkva ne bi imala hrabrosti, odvažnosti i snage stati pred svijet i svjedočiti Isusa Krista, kojega se ne može razumjeti bez Duha Svetoga, do na kraj svijeta. Po daru Duha Svetoga Crkva se u svijetu očituje duhovskom i duhovnom. Povijest nas uči da svaki puta kada je Crkva zaboravila na životnu povezanost i ovisnost o Duhu Svetom, tada je postajala previše ljudska, a premalo Božja. I tada je gubila sposobnost preobrazbe lica društva. Dokle Duh Sveti obnavlja Crkvu, ona će biti sposobna obnavljati lice zemlje. Onaj tko vjeruje u Duha Svetoga, živi novost koji uskrsli Krist donosi u njegov život, a tu novost aktualizira u njegovu životu upravo Duh Sveti.

Marko Bijelić, OP