joomla social media module

Presveto Trojstvo savršeno je zajedništvo ljubavi

2017-06-09-trojstvo-samostanU nedjelju nakon svetkovine Duhova slavimo svetkovinu Presvetoga Trojstva, koja počiva na kršćanskoj istini vjere da je Bog jedan jedini, drugoga nema, ali je u sebi trojstveno zajedništvo Oca, Sina i Duha Svetoga. Za mnoge je ova svetkovina intelektualno zahtjevna i teško razumljiva. Kako jedan može biti jednako tri? Kako pojmiti jednog Boga a tri Božanske osobe: Otac, Sin i Duh Sveti? Slaveći svetkovinu Presvetoga Trojstva mi ne želimo trijumfalno priznati da smo shvatili otajstvo Boga, jer Boga se ne može razumski obuhvatiti i do kraja shvatiti. Bogu se zato, u konačnici, pristupa prije svega u vjeri, koja u velikom djelu svoga puta ide pod ruku s razumom, ali se istovremeno ne da obeshrabriti granicama našega razuma i spoznaje. Iza tih granica, na putu dokučivanja istine o Bogu, vjera se oslanja na iskustvo ljubavi, jer Bog je u sebi zajedništvo ljubavi božanskih osoba. Presveto je Trojstvo savršeno zajedništvo ljubavi Oca, Sina i Duha Svetoga, koje se kao savršena ljubav prelijeva na čovječanstvo. Iako priznajemo da smo nemoćni i nesposobni proniknuti u potpunosti tajnu Boga, ne odustajemo kao vjernici pokloniti se pred otajstvom Trojedinog Boga, čije je zajedništvo u vječnosti cilj i smisao našega kršćanskog života i postojanja. Udioništvo u tom zajedništva nam je u Isusu Kristu već sada omogućeno na zemlji. Već sada možemo djelomično iskusiti i naslutiti radost, ljepotu i veličanstvenost života u zajedništvu trojstvene Božje ljubavi u vječnosti. Na temelju toga možemo i smijemo govoriti o Presvetom Trojstvu, iako je taj govor ograničen granicama i nemoći našega razuma, kao i nepojmljivošću i nedohvatljivošću Božje istine. Istina Trojedinog Boga nije nešto čime čovjek intelektualno može zagospodariti. Tu istinu je potrebno svojim bićem i vjerodostojnošću života nositi. Tako kršćanin se otvara Istini. To je moguće samo u ljubavi kada se živi i raste u otajstvu ljubavi. Mi nikada nećemo ne možemo shvatiti što je Bogu sebi, za sebe. Ali uvijek možemo otkriti tko je Bog za nas u povijesti spasenja. Kroz to otkrivamo istinu o sebi i vlastitome životu. Trojstveni Bog je spasitelj čovjeka. Cijela povijest spasenja je povijest čovjekove potrebe i potrage za živim Bogom koji mu može ponuditi istinsko spasenje budući da je, kao Presveto Trojstvo, savršeno zajedništvo ljubavi, u kojem čovjek pronalazi uzor svakog oblika ljudskog zajedništva u smislu jedinstva i različitosti.

 Marko Bijelić, OP