joomla social media module

Naše je poslanje u vjeri s ljubavlju svijetu podariti nadu

2017-06-17-11-samostanSvako Božje djelo(vanje) u ljudskoj povijesti je motivirano isključivo ljubavlju. Drugo ime za ljubav je milosrđe. Iz Božje ljubavi i samilosti proizlazi čovjekovo spasenje. Ljubav nije neosjetljiva i indiferentna pred patnjom bližnjega. Ali Bog traži suradnju čovjeka. Čovjek je poslan pomoći drugom čovjeku. U tom svjetlu gledamo poziv i poslanje dvanaest apostola, u čije ruke je Isus stavio snagu Božjeg milosrđa. Oni primaju ovlasti da budu znak Božjeg milosrđa, koje potiče život i suprotstavlja se smrti. Bog želi da čovjek živi i ima, prije svega, život vječni. S druge strane Sotona, čovjekov protivnik, želi čovjekovu propast i prokletstvo. On je otac laži jer čovjeku nudi smrt kao obećanje života. Sotona ne nudi vječni život nego "instant" život koji stane u par trenutaka prolaznosti. Život vječni nije pod vlašću smrti. Oslobođen je svakog trpljenja i patnje. Isus se već za svoga života bori protiv bolesti i smrti jer želi da njegovi slušatelji naslute u čemu je bit života vječnoga. Bez vječnosti s Bogom čovjek je prepušten izgubljenosti i propasti. U tu borbu protiv zla i Zloga, Isus uključuje dvanaestoricu, koji su jezgra buduće Crkve, naroda Božjeg. Ta borba još uvijek traje i trajat će do konca vremena i svijeta, iako je njezin ishod već poznat i odlučen smrću i uskrsnućem Isusa Krista. Dok god bude Crkve, do konca svijeta, uvijek će biti aktualan Isusov poziv (u) Crkvi: "Žetve je mnogo a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju." Kao što su apostoli bili poslani od Isusa "u žetvu", isto tako smo i mi kao Crkva danas poslani u i k svijetu. Žetva je slika nade za budućnost. Naše je poslanje u vjeri s ljubavlju svijetu podariti nadu. Tamo gdje se nada živi, tamo se i život obnavlja. To je slika Kraljevstva Nebeskog koje je blizu. U Isusovim se riječima poslanja učenicima: "Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!" nalazi zapovijed i poslanje nade. Podarite drugima nadu, napose onima kojima je oduzeta svaka nada: bolesnicima, gubavcima i opsjednutima. Jesmo li mi osobe nade koji mogu nadu podariti drugima? Ali nada nije naše djelo nego Božje preko nas. Osposobljeni silom Duha Božjega, prepuštajući se u poslušnosti vjere vodstvu Duha Svetoga, postajemo sredstvo Božje ljubavi prema čovjeku. Naše je poslanje služiti Kristovom snagom bližnjima u potrebi. Tajna kršćanske nade u svijetu je u služenju u ime Isusove sile i snage.

Marko Bijelić, OP