joomla social media module

Uz današnju svetkovinu: Propovijedanje i ljubav prema istini

2017-08-08-sv-dominik-veritasRed braće propovjednika je, kako piše u prvim Konstitucijama, „od samog početka ustanovljen posebno za propovijedanje i spasavanje duša“. To su temeljne zadaće Reda i njegovo poslanje. Na službenome pečatu Reda pisalo je „službenik propovijedanja“, a geslo je Dominikanskoga reda Istina (lat. veritas). Poslanje je dominikanaca učiti, istraživati i pronalaziti najbolje i najučinkovitije načine naviještanja Radosne vijesti. Tako je i sam sveti Dominik bio odličan poznavatelj Svetoga pisma te je gajio veliku ljubav prema riječi Božjoj. Kamo god išao, nosio bi Matejevo Evanđelje i Pavlove poslanice (zato ga se često prikazuje s knjigom u ruci).

Za njega se govorilo da je osnovao red intelektualaca. Želio je živjeti evanđeoskim načinom života, ali i biti sposoban podučavati i propovijedati. Stoga se Sveti Dominik i Red propovjednika braća za poslanje propovijedanja moraju pripremiti studijem. Sveti je Dominik naglašavao da bi članovi njegova Reda, naročito studenti, trebali „učiti danju i noću, kod kuće i na putu“. Naime, samo takav intelektualni red može propovijedati i podučavati. U njegovo vrijeme, kada se propovijedanju nije pridavalo dovoljno značenje, braća su počela često propovijedati. Budući da je Dominik razradio sustav odgoja koji je mogao kvalitetno pripremiti buduće propovjednike na propovijedanje, dominikanci su od samih početaka imali uspjeha u naviještanju Božje riječi. Propovijedali su na otvorenom, na trgovima, putovima, raskrižjima. Osim toga, propovijedali su i u svojim kapelama ili župnim crkvama. Organizirali su službu propovijedanja i skupljanja milostinje na području na kojem su djelovali te su često obilazili vjernike, osobito u došašću i korizmi.

S vremenom, uvidjevši da nisu dobrodošli u župnim crkvama, počinju graditi samostanske crkve s prostranim lađama kako bi mogli primiti mnogo ljudi. Da su se u propovijedanju služili i umjetnošću svjedoči prepoznatljiva arhitektura njihovih crkava, dok samostani postaju male galerije slika. Uglavnom su se nastanjivali uz gradska vrata da bi mogli propovijedati u gradovima. Kako bi bili bliski što većemu broju vjernika, osnovali su i Red pokore (takozvani Treći red) kojemu su se pridružili mnogi laici. Ustanovljavali su bratovštine i pokretali nove pobožnosti. Osobito su njegovali pjevanje pučkih pjesama, posebno marijanskih. Sveti je Dominik, kao i braća, želio da svi ljudi, koliko je moguće, dođu do spoznaje istine kako nam ju je Bog objavio, po Isusu Kristu, te kako je čuva i tumači Crkva. Stoga dominikanci, propovjednici istine, samo uvjerljivošću istine žele obraćati grešnike.