joomla social media module

Svatko ima pravo pristupiti Bogu

2017-08-19-20-samostanIma li kod Boga privilegiranih u pogledu rase, nacije ili na temelju nekog drugog socijalnog kriterija? Nema jer Bog je otac sviju i Isus Krist je umro na križu za spasenje svih ljudi. U Božjim očima nema a priori odbačenih ili prekriženih. Pred Bogom nijedan čovjek nije stranac jer svaki čovjek je dar njegove ljubavi. Kada je Isus na početku svog javnog djelovanja u Nazaretu govorio o spasenju za pogane, slušatelji (Židovi) su ga htjeli ubiti jer je njihov ponos bio duboko povrijeđen. Ipak su oni izabrani narod. To je bio i svojevrsni problem prve Crkve u njezinom otvaranju poganima. Je li spasenje samo za Židove ili za sve ljude? Mentalitet prve Crkve se reflektira u susretu Isusa i žene Kanaanke, koja nije židovskog podrijetla. Na njezinu molbu za ozdravljenjem kćeri Isus odgovora poprilično hladno i neočekivano za nas ali u skladu sa židovskom tradicijom: „Pozvan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova“. Taj stav je još više podcrtan sljedećom Isusovom rečenicom u slici: „Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima.“ Za Židove jasne granice religije oduzimaju ovoj ženi, koja nije Židovka, bilo kakvu nadu i mogućnost spasenja. Ono što će na kraju Isusa zadiviti jest njezina vjera u smislu pouzdanja i povjerenja. Njezina vjera će nadići sve ograde podjele i odbačenosti. Isus će pomoću stava vjere ove žene poganke osvijetliti istinu Božjeg srca: Bog ne gleda na ljude ljudskim očima nego očima ljubavi. U Božjim očima nema kategorija niti privilegija. Nema prezrenih niti manje vrijednih. „Kategorizacija“ kod Boga prema bilo kojem ljudskom kriteriju ne postoji. Svatko ima pravo pristupiti Bogu jer on je Nebeski Otac svih ljudi. Prva je Crkva, što na poseban način pokazuje Pavlov primjer, prošla tu promjenu mentaliteta „zatvorenih vrata“ u otvaranju poganima. Kod Boga nema zatvorenih vrata. Ne smijemo zatvarati vrata drugima u pristupu Bogu. Druga je stvar kada ljudi sami zatvore vrata Bogu u svom životu. Vjera je ona stvarnost koja čovjeku pomaže da otvori vrata prema Bogu i prema čovjeku. Vjera ne poznaje niti priznaje ljudske granice ili razdjelnice koje odvajaju ljude. U vjeri nema isključivosti jer Otac nebeski, koga nam je objavio njegov Sin Isus Krist u Duhu Svetome, nije isključiv. Bog želi doći do svakoga čovjeka i do onih najudaljenijih. Zato ruši svaku prepreku, sve zidove među ljudima. Bog uvijek nadilazi sve ljudske granice. Zbog toga vjera uvijek vodi zajedništvu budući da širi i uklanja sve ono što razdvaja ljude.

Marko Bijelić, OP