joomla social media module

Ali problem je njihova zavist ili "zlo oko"

2017-09-23-25-samostanPolazeći od Pavlove tvrdnje da "smo opravdani milošću snagom vjere u Isusa Krista", svoj odnos s Bogom ne možemo temeljiti na našim zaslugama nego isključivo na obilju Božje dobrote i milosrđa budući da Bog svako naše vjerničko nastojanje nadilazi svojom dobrotom i ljubavlju. Isticati pred Bogom vlastite zasluge i prava znači pokušati Boga podrediti vlastitim očekivanjima. Često razlog našega razočarenja u životu u vjeri upravo leži u svakidašnjem iskustvu da je Bog "iznevjerio" naša očekivanja. To razočarenje se može pretvoriti u sumnju u Božju pravednost. Trenutak tog razočarenja i sumnje u Božju pravednost je posebno vidljiv u Isusovoj prispodobi o radnicima u vinogradu. Radnici, koji su cijeli dan radili u vinogradu i "podnosili svu tegobu dana i žege",ponadali su se da će dobiti više od onih koji su radili samo jedan sat. Oni zaboravljaju da su se pogodili za pravednu plaću, tj. nadnicu od jednog denara. U stvari, njih vlasnik vinograda nije zakinuo jer je ispunio svoje obećanje i dužnost prema njima. On je pravedan prema njima jer su dobili što im po zakonu i dogovoru pripada: plaća od denar. Ali problem je njihova zavist ili "zlo oko": činjenica da je gospodar tako dobar i velikodušan prema ovima koji su zadnji došli u vinograd i najmanje radili. Ne mogu se pomiriti s ishodom da su dobili jednako kao oni. Imati "zlo oko" je zavist zbog darova i milosti koji drugi prime od Boga. Zavist je grijeh žalosti zbog tuđeg dobra. Ali ovom prispodobom Isus želi pokazati da Božje djelovanje nije jednako ljudskom. Ne vodi se ljudskom logikom zasluga ili plaće što je već upozorio po proroku Izaiji riječima: "moje misli nisu vaše misli". Božje djelovanje nije vođeno logikom zasluge nego besplatnog dara ili darovanosti. To je logika milosrđa koja nudi svakom čovjeku, čak i grešnicima, oprost i baštinjenja Kraljevstva Božjega nakon obraćenja i zaokreta u životu. Ta Božja logika nije opterećena prošlošću u odnosu na budućnost. Ona nudi budućnost koja može biti drugačija od prošlosti. Kod nje nema povlastica, zasluga niti rezerviranih prvih mjesta jer će Isus svoju prispodobu o radnicima posljednjeg sata završiti upozorenjem: "Tako će posljednji biti prvim a prvi posljednji." Svaka milost u našem i tuđem životu je besplatni dar, odnosno izraz Božjeg beskrajnog milosrđa. S time i razlog za našu radost. Bog ne gleda kroz zasluge nego s ljubavlju. To je ključ za našu kršćansku radost: promatrati bližnje Božjim pogledom.

Marko Bijelić, OP