joomla social media module

Bez Božje ljubavi nema ljudske ljubavi

2017-10-28-30-n-k-gTko je kršćanin? Što znači biti kršten? Smjernice za dati odgovor na ova pitanja Isus je ponudio, odgovarajući na upit jednog zakonoznanca o najvažnijoj zapovijedi između 613 sadržanih u Zakonu. Isus odgovara kao što bi odgovorio svaki (pobožni) Židov: »Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga.

O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.“ Ovaj Isusov odgovor poznavatelju Zakona se temelji na citatima iz knjige Ponovljenog zakona i iz Levitskog zakona. Citirajući Zakon Isusova je namjera opovrgnuti kritiku farizeja i zakoznonaca da je svojom brigom i zauzimanjem za čovjeka, napose za grešnoga, stavio Boga u drugi plan. U pozadini postavljenog pitanja Isusu nalazi se optužba da je Isusu čovjek važniji od Boga. Za Isusa ljubav prema Bogu i ljubav prema čovjeku se ne isključuju, nego su što više nužno povezani i nadopunjuju se. Zbog toga biti kršten odnosno biti kršćanin znači biti vjernik, onaj koji ljubi Boga cijelim svojim bićem i životom, i čovjek, onaj koji živi u miru i ljubavi s drugima ljudima. Isus je došao objaviti Očevu bezuvjetnu ljubav prema čovjeku. Na temelju toga ljubav prema Bogu traži ljubav i zauzetost za čovjeka. U ljubavi i brizi za čovjeka ljubav prema Bogu postaje konkretna i vidljiva, poprimajući dimenziju svjedočanstva. Sam je Isus postao primjer te ljubavi prema Bogu i čovjeku: „Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio“. Svojom ljubavlju Isus Krist je pokazao put naše ljubavi. Bez Božje ljubavi nema ljudske ljubavi. Naša ljubav prema čovjeku je utemeljena u ljubavi prema Bogu i u njoj pronalazi svoju snagu i nadahnuće. Isusov odgovor ujedno je nama poziv na ljubav, koja je „sveza savršenstva“. Ljubav je naše kršćansko i vjerničko poslanje. Ljubeći Boga i bližnjega (čovjeka) izgrađujemo i ostvarujemo civilizaciju ljubavi, po kojoj Kraljevstvo nebesko već sada mora biti prisutno i vidljivo, iako još ne u punini. U tom svjetlu, Isusove zapovijedi ljubavi nisu samo sažetak starozavjetnih zapovijedi nego su ujedno i počelo našega života i djelovanja. One su ključ svih normi po kojima živimo kao kršćani. Isusova zapovijed ljubavi je za nas najveća zapovijed jer iz nje izviru i proizlaze sve druge norme po kojima vjernički živimo. Zato je Augustin s pravom rekao: „Ama et fac quid vis“ („Ljubi i čini što hoćeš)“.

Marko Bijelić, OP