joomla social media module

Kršćanska mudrost je nužno povezana s budućnošću i vječnošću

2017-11-11-djeviceZa kršćanina mudrost je znanje oplođeno iskustvom i stavljeno u službu dobra. U svjetlu evanđelja mudrost je princip ili načelo ponašanja Kristovih učenika, koje se temelji na slušanju i vršenju Isusovih riječi u svakodnevici života. To je zorno prikazano u Matejevom evanđelju Isusovom prispodobom o "mudrim i ludim djevicama". I jedne i druge čekaju zaručnika, ali razlika je u činjenici da su mudre djevice spremne dočekati zaručnika, dok se lude nalaze bez ulja u svjetiljkama. Za Mateja način na koji se odnose prema iščekivanju ili očekivanju zaručnika jest kriterij za razlikovanje mudrih od ludih djevica. Mudre su djevice, za razliku od ludih, ozbiljno shvatile svoju zadaću i pripremile se za iščekivanje i doček zaručnika. Zaručnik koji kasni, ali koje sigurno dolazi, eshatološka je slika posljednjih vremena. Vječnost je na putu prema sadašnjosti, tj. nama. Način kako se odnosima prema vječnosti je pokazatelj naše kršćanske mudrosti. Svjetiljka u rukama djevica je slika i znak spremnosti da se živi za ono što dolazi. Kršćanska mudrost je nužno povezana s budućnošću i vječnošću jer je usmjerena na konačni cilj i ishodište svakog smisla u vidu slave Božje. Ali svjetiljka zahtjeva ulje da bi mogla gorjeti. Ugašena svjetiljka bez plamena i svjetla je beskorisna i besmislena. U slici ulja, koje se dolijeva u svjetiljke, prepoznajemo vršenje dobrih djela što pretpostavlja ustrajnu vjernost Božjoj Riječi. Sama mudrost bez konkretne i djelatne ljubavi je beskorisna za vječnost. U iščekivanju paruzije, dolaska i susreta s Gospodarom života i smrti, kršćanin bdije i djeluje. Zato Isus jasno upozorava svoje učenike i slušatelje: "Bdijte dakle jer ne znate ni dana ni časa". U tome je kršćanska mudrost. Živeći mudro, budno i odgovorno sadašnji život, kršćanin drži zapaljenom vlastitu svjetiljku vjere, nade i ljubavi. Tako spremno iščekuje konačni trenutak svoje istine i smisla: susret s Onim koji je Istina i Život u punini. Vjernik mora misliti unaprijed. Time pokazuje svoju mudrost. Ludost je dati se zarobiti isključivo sadašnjim trenutkom, živeći i tražeći smisao i razlog svoja postojanja u trenutačnom iskustvu i doživljaju. Mudrost u sebi nosi odgovornost za budućnost. U svjetlu vjere ljudski život je jedna velika priprava, iščekivanje, za susret s Bogom, o kojem ovisi cijela moja vječnost. Ako neozbiljno i neodgovorno shvatim taj trenutak, zadesit će me sudbina ludih djevica koje su ostale vani u mraku, osramoćene, odbačene i ponižene.

Marko Bijelić, OP