Diši i živi!

respiracion-profunda-500x330Diši! I živjet ćeš! Disanje nije samo temelj i uvjet za biti živ nego u sebi objašnjava smisao življenja. Disanje započinje sa udisajem. Život je upravo Božji dah. Život nam je udahnut jer ga nismo sami sebi podarili budući da nam je darovan. Primili smo život. Nakon udisanja slijedi izdisanje. Tako je u životu jer život je poput daha, koji ne možeš zadržati za sebe. Moraš ga izdahnuti, tj. podijeliti i darovati ga. Ako pokušaš ga samo za sebe zadržati, u želji da ga što više nagomilaš, „puknut ćeš”.

Ta sebičnost i pohlepa učinit će te duhovnim mrtvim. Život nije u punini, nema zaokruženi smisao, bez davanja i dijeljenja. Pokušaj samo udisati bez izdisaja! Nemoguće! U duhovnom smislu bez primanja i davanja život se pretvara u nutarnje životarenje bez trunke ljepote i radosti. U kršćanskom pogledu postoji još jedan važan korak koji spaja udisanje i izdisanje, odnosno primanje i davanje: zahvala Bogu. Život primamo, zahvalimo se Bogu na njemu i podijelimo ga s drugima. Ta zahvalnost Bogu čini da život, primljen i darovan, pretvori se u Božji blagoslov drugome. Tamo gdje prebiva zahvalnost srca tamo će obilovati Božji blagoslov. Stoga ne zaboravi: diši i živi!  MBOP