O došašću ili o iskustvu prisutnosti u vremenu odsutnosti (2)

FGHFG1

2. Onaj koji dolazi

 

Iako se u današnjem svijetu osjeća ozračje nemira i zabrinutosti nad vremenom, u kojemu se živi, kršćanin (vjernik) u vremenu došašća otkriva i spoznaje vrijeme kao nešto dragocjeno u pogledu budućnosti i vječnosti. Duhovnost došašća povezana je s Kristovim dvostrukim dolaskom: onim već ostvarenim u vremenu, kada je Sin Božji došao i rodio se u ljudskoj nemoći, nama u svemu jednak osim u grijehu, i onim na kraju vremena, kada će doći kao sudac i dovršitelj svega stvorenoga, odjeven u moći i nebeskoj slavi. U svjetlu došašća Isus Krist jest Onaj koji dolazi podariti konačni smisao vremenu, preobražavajući ga u iskustvo vječnosti u zbilji vjerničkoga života. Živeći došašće u duhu bdjenja i iščekivanja na kraju vremena onoga već zbivenoga u vremenu, vjernik je prožet nadom u Kristov Dolazak, koja trajno oblikuje njegov život u vremenu, obilježenog igrom čekanja i ispunjenja. Rasvijetljen svjetlom Onoga koji dolazi, vjernik nastoji iskoračiti iz paralizirajuće pospanosti vremena. U eshatološkoj napetosti između življenje sadašnjosti i iščekivane budućnosti kršćaninov život usmjeren je prema obećanoj neprolaznosti u Kristu koji mu omogućuje živjeti vječnost već sada i ovdje jer vječnost uvijek nadvisuje odnosno nadilazi vrijeme. Sigurnost nade u Onoga koji dolazi i eshatološka zauzetost u vremenu, budući da nitko ne poznaje čas Njegova dolaska, ne trpe ravnodušnost prema iščekivanoj budućnosti. Ta ravnodušnost je simptom današnjeg čovjeka, lišenog snage za nadanje, uvjerenog da se sve treba ispuniti sada, odmah, što prije. On se odriče iščekivanja Onoga koji dolazi, niječe iskustvo vječnosti u vremenu i lišava budućnost bilo kakve dimenzije i oznake susreta s transcendentnim, bez kojega ostaje zatvoren i osuđen na egzistencijalnu samoću. Onaj koji dolazi je u prvom svom dolasku otvorio nam put spasenja u život vječni, a u drugom će ispuniti obećanje u potpunosti i podariti nam taj život vječni, koji u budnosti iščekujemo dok ga spoznajemo i otkrivamo kao dar vječnosti u vremenu. MBOP