Prva korizmena nedjelja - C

2022-03-06 - PustinjaOdustati ili se nastaviti boriti protiv kušnji? Što nam govori Isus?

Đavao uvijek udara tamo gdje smo najslabiji, ili bolje rečeno najjadniji. Primjer toga je upravo Isusova kušnja u pustinji. Nakon što Isus nije jeo 40 dana, baš tada dolazi đavao da ga iskuša – i to baš u onome u čemu je Isus kao čovjek bio najjadniji – gladan. Đavao dolazi s riječima: "Ako si Sin Božji, reci ovomu kamenju da postane kruhom!" No, vidimo Isusov čin obrane – Svetim pismom! Jasno odgovara da "čovjek ne živi samo od kruha", već je čovjeku nešto drugo potrebno za život – Riječ Božja, život po toj riječi.

Druga Isusova kušnja je bila da prihvati vlast đavla, odnosno da se pokloni đavlu i da njemu služi. Zauzvrat je trebao dobiti i on vlast, i sve što mu je đavao ponudio. Znamo to jako dobro da đavao ima samo onu vlast koju mu mi dozvolimo! To je Isus zapravo pokazao svojim činom – klanjajmo se samo Bogu, nikomu drugomu! Jer jedino Bogu pripada sva vlast i sve što je stvoreno! Sve drugo samo je đavlova varka na koju čovjek može samo nasjesti.

Treća kušnja bila je u Jeruzalemu, i to upravo udarac na Isusa učitelja/rabina i na sve što on naučava, na vrhu Hrama, što zapravo malo ljudi to uoči. Đavao ga nagovara da se ubije kao čovjek, da svi koji to vide mogu odustati od Isusa, jer je trebao biti samo jedan od rabina, jedan od nas grešnika. Ali Isus je pokazao da treba čvrsto ostati Božji. Štoviše, da se Boga ne treba iskušavati. Bog je već ovdje, na strani čovjeka, zauzet za čovjeka. Čemu se uopće više pitati "gdje je Bog i može li mi Bog pomoći?" Tu je Bog, blizu da bliže ne može biti.

A mi ostanimo vjerni Bogu i činimo upravo ono što je Isus činio, te ono što i danas traži od nas – nemojmo se predati – borimo se!

Fr. Reginald Biklić, OP