Četvrta vazmena nedjelja - Nedjelja Dobrog Pastira

2023-04-30Razni pastiri

Današnja nam nedjelja predstavlja Isusa kao Dobrog Pastira. Njegove ga ovce poznaju. On za njih polaže svoj život. U zbornoj molitvi molimo da stado vjernika, makar skromno, prispije onamo kamo ga predvodi  hrabri pastir. U popričesnoj  je molitvi dobrim pastirom nazvan Otac nebeski, a svi krštenici su nazvani „stadom otkupljenim dragocjenom krvlju“ Božjeg Sina. Snažna je slika o Bogu kao pastiru koji hrani i brani svoje vjerničko stado. I vladari su u stara vremena nazivani pastirima ukoliko su svoju službu obavljali na dobro svih državljana. Vjerski su poglavari u Starom zavjetu također nazivani pastirima Božjega naroda. Sabirali su narod  na bogoslužje. Čitali su i tumačili Božju riječ te upravljali vjerničkim zajednicama. Izraelovi praotci i patrijarsi bili su pastiri. David je kao pastir pozvan da bude kralj. Amos kao pastir postaje prorok. Pastiri su prvi svjedoci rođenja Isusova. S pastirima se uspoređuju grčki, asirski i babilonski vladari. Bog je pastir koji će sabirati raspršeno stado.

Petar će pasti ovce i jaganjce. Isus u današnjem evanđelju razvija dvije teme. Jednu o sebi kao jedinim vratima, koja vode k ovcama i kroz koja ulaze pravi pastiri koje ovce poznaju po glasu i slijede ih; i drugu o lopovima i razbojnicima, koji prodiru kroz ogradu tora (ovčinjaka) da ubiju i pokolju ovce.

Isus od Boga ovlašteni pastir

U Izraelu su se pojavljivali lažni proroci i mesije koji su narod uveli  u velike nevolje. Isus je i farizeje nazvao slijepim vođama. Parabolom o dobrom pastiru Isus iznosi svoj stav: on je jedini koji je od Boga ovlašten pastir koji može ovcama tj. ljudima osigurati pravu pašu tj. Spasenje, koje se sastoji u dioništvu, u životu samoga Boga. U prvom čitanju, u svojoj propovijedi na Duhove, Petar doziva u pamet Židovima da su krivi za Kristovu smrt. Ali ih poziva na obraćenje, da se krste u Isusovo ime i pridruže Kristovoj zajednici. Petar poziva svoje sunarodnjake da se „spase od naraštaja ovog opakog“. U drugom čitanju Petar se obraća kršćanskim robovima koje su zemaljski nadglednici vrijeđali i ponižavali. Stavlja im za uzor Isusa. On je nevin trpio i tko trpi bolje je da trpi nevin nego kriv.

Robovi ne smiju zaboraviti, da oni, uz zemaljske vladare, nadglednike, koji su okrutni i nepravedni, imaju nebeskog nadglednika koji je pun dobrote i nježnosti, pred kojim ćemo svi morati položiti račun za sve što smo u životu činili.

Evanđelje nam danas želi reći da je Krist u svojoj Crkvi prisutan u njezinoj pastirskoj službi. On preko svojih odabranih pojedinaca, koji pasu Božje stado, nastavlja svoju službu pastira. Krist je veliki svećenik. Dionici njegove svećeničke službe su i zaređeni svećenici i svi vjernici. Bog je od početka stvorio i postavio čovjeka svećenikom svega stvorenja. „Kraljevsko smo svećeništvo, sveti puk, rod izabrani.“ Obdaren razumom i slobodnom voljom čovjek je dužan sve što je materijalno upravljati k Bogu i pred Bogom predstavljati. Čovjek je, dakle, po svojoj prirodi svećenik. Na krštenju smo postali „dionici Kristove kraljevske, svećeničke i proročke službe“.

Kršćani sudjeluju u pastirskoj službi

Svi smo pozvani da sudjelujemo u pastirskoj službi Kristovoj. Bog nas je svetim sakramentima posvetio za to sudjelovanje – a svećenike svetim Redom. Krist je izabrao apostole i njihove zakonite nasljednike da ga predstavljaju u javnom bogoslužju Crkve, da on sam po njima naviješta svoju riječ i slavi svoja otajstva. To su pastiri za koje molimo danas da budu dobri pastiri po uzoru Isusa Dobrog Pastira. Roditelje je Isus posvetio svetom ženidbom da budu pastiri svojoj djeci i onoj maloj i onoj velikoj. Naši roditelji to često zaborave pa se stoga s našom mladeži događaju strašne stvari. Drugi su pozvani da po svom zvanju sudjeluju u pastirskoj službi Kristovoj. Riječ je o učiteljima i odgojiteljima kojima su roditelji povjerili svoju djecu i to od vrtića do sveučilišta. Zato kad danas mislimo o Kristu Pastiru u svojoj Crkvi, u svima onima koji su u njegovu pastirsku službu uključeni, a to smo svi snagom krštenja, molimo Dobrog Pastira da budemo njegovi dobri suradnici!       

Fr. Vjekoslav Lasić, OP