RASPORED ŽUPNOG VJERONAUKA – KRIZMANICI –

 

 

JUTARNJI TURNUS U ŠKOLI, POPODNEVNI U ŽUPI 

KRIZMANICI OŠ Cesarec OŠ Frankopan OŠ Prva katolička OŠ Preradović
8.a

Utorak
17:10 – 17:45

Utorak
16:00 – 16:35

Četvrtak
17:45 – 18:20


Četvrtak
16:35 – 17:10

8.b

Utorak
17:45 – 18:20

Utorak
16:35 – 17:10

Četvrtak
17:10 – 17:45

 

POPODNEVNI TURNUS U ŠKOLI, JUTARNJI U ŽUPI 

KRIZMANICI OŠ Cesarec OŠ Frankopan OŠ Prva katolička OŠ Preradović
8.a

-//-

Utorak
9:00 – 9:35

-//-

 

Četvrtak
9:00 – 9:35

8.b

-//-

Utorak
9:35 – 10:10

Četvrtak
9:35 – 10:10

 

ŽUPNI VJERONAUK - PRVOPRIČESNICI -

 

 

PRVOPRIČESNICI

3a Cesarec
utorak
15:00 – 15:45

3a Prva katolička
srijeda
15:15 – 16:00

3b Cesarec
četvrtak
15:00 – 15:45

3a Preradović
ponedjeljak
16:30 – 17:15

3a Frankopan
utorak
15:45 – 16:30

3b Preradović
srijeda
16:00 – 16:45

3b Frankopan
četvrtak
15:45 – 16:30

 

 

26. Nedjelja kroz godinu 2021.

 

Srijeda. 29. rujna 2021.
Sv. Mihael, Gabriel i Rafael, arkanđeli
Blagdan. Mise u 7 i 19 sati.

Četvrtak, 30. rujna 2021.
Sv. Jeronim, prezbiter i crkveni naučitelj
Spomendan. Mise u 7 i 19 sati.

 

LISTOPADSKE POBOŽNOSTI BL. DJEVICI MARIJI

U mjesecu listopadu, prema dobroj staroj tradiciji, zajedno molimo krunicu u 18.30 sati.
Slijede pjevane Litanije i misa s prigodnom propovijedi.

Petak, 1. listopada 2021.
Sv. Terezija od Djeteta Isusa, djevica i crkvena naučiteljica
Spomendan. Mise u 7 i 19 sati.

Subota, 2. listopada 2021.
Sveti Anđeli čuvari
Spomendan. Mise u 7 i 19 sati.

Ujutro u 8. 00 sati zajedno čistimo našu crkvu. Posebno potičemo nove dragovoljce da nam se pridruže!