ŽUPNI CARITAS

ZUPNIO CARITASU svakoj župi postoje dvije kategorije ljudi: osobe u potrebi i osobe koje su spremne darovati svoje slobodno vrijeme, te materijalna ili druga dobra dati na raspolaganje potrebitima. Župni caritas uključuje ljude koji svoje slobodno vrijeme i sposobnosti koriste na način da dragovoljno organiziraju i povezuju bližnje u potrebi s onima koji su spremni svoja dobra i usluge staviti im na raspolaganje. Župni caritas je most – poveznica između jednih i drugih. Ono što župni caritas čini posebnim u odnosu na slične humanitarne organizacije, jesu razlozi zbog kojih se pomaže drugima. Volonteri župnog caritasa temelje svojeg djelovanja pronalaze u evanđelju, u Isusovoj zapovjedi ljubavi i vjeri u Boga po kojima je svaki čovjek slika Božja, te kao takav ima nepovredivo dostojanstvo. Karitativna i volonterska aktivnost u Crkvi postoji od samih početaka, o čemu nam svjedoči i Sveto pismo (Dj 6,2-4; 6,42-44).

Prva kršćanska zajednica brinula se za potrebite zajedništvom dobara, od kojeg se ''dijelilo svakome koliko je trebalo''. Time se već u prvim vremenima postizalo ono čemu danas, između ostalog, teži caritas – da nitko među nama ne oskudijeva. Nas vjernike ovo svjedočanstvo ujedno poziva da i u današnje vrijeme aktivno, prema svojim mogućnostima pomažemo potrebite. Svim ljudima, a osobito vjernicima dužnost je boriti se protiv socijalne nepravde i siromaštva, a na što nas je snažno pozvao i papa Franjo koji je već na početku svog pontifikata jasno istaknuo kako želi Crkvu koja će brinuti o potrebitima i boriti se protiv materijalnog i duhovnog siromaštva.
Župni caritas ne smije se svesti na angažman nekolicine vjernika koji čine Odbor župnog caritasa. Oni su samo predvodnici čitave župne zajednice i njihova je zadaća kroz karitativnu djelatnost animirati i poticati župljane da aktivno žive vjeru. Kako bi župni caritas ispunjavao svoju svrhu potrebno je u zajednici razvijati svijest o potrebama socijalno ugroženih članova zajednice i senzibilizirati župljane za niihovu probleme. U djelovanje caritasa može se uključiti na razne načine i veći broj vjernika. Svaki vjernik može barem moliti za potrebe ugroženih i informirati svoje bližnje o tome kako u zajednici postoje ljudi koji trebaju našu pomoć, koji nisu u mogućnosti podmiriti sve svoje potrebe. Na taj način gradi se osjećaj odgovornosti i solidarnosti u zajednici – nitko nije prepušten sam sebi, svi smo na neki način suodgovorni za dobrobit naše zajednice i svi smo pozvani zajednički izgrađivati kraljevstvo Božje. Zajedništvo dobara i zajedništvo vjernika prve kršćanske zajednice uvijek nas iznova poziva da pokušamo taj ideal aktualizirati i živjeti u današnjem vremenu. Zadaća je volontera župnih caritasa organizirati pružanje pomoći za ugrožene župljane. Od velike je važnosti da karitativno djelovanje u župi bude organizirano, jer organizacija omogućuje da raspodjela pomoći bude transparentna i pravedna, što potiče druge da se prema svojim mogućnostima uključe u proces. Korisno je za karitativno djelovanje povezati se s lokalnim institucijama. Kroz suradnju s mjesnim vlastima, centrima za socijalnu skrb ili drugim humanitarnim udrugama možemo zajednički djelovati u rješavanju i prevenciji socijalnih problema. U suradnjI s privatnim poduzetnicima, obrtnicima i pojedincima u zajednici možemo osigurati potrebnu pomoć za ugrožene obitelji. Mnogi poduzetnici i obrtnici skloni su višak svojih dobara usmjeriti za pomoć potrebitima. Ukoliko u župi ima pojedinaca koji su spremni dragovoljno pružiti stručnu pomoć, važno je i njih uključiti u karitativni rad. Ponekad nije dovoljno imati ljude koji imaju dobru volju i želju karitativno djelovati, nego nam treba i stručnost – pravnik koji će dati besplatni pravni savjet, medicinska sestra koja će besplatno obići bolesnika, liječnika koji će besplatno pregledati, socijalna radnica koja će osobu uputiti u njihova prava. Na taj način župni caritas ujedno promovira i dragovoljstvo, koje predstavlja izvrstan oblik služenja zajednici.

Caritas župe Bl. Augustina Kažotića – Peščenica službeno postoji od 13. 12. 2015. godine.

Mali podsjetnik na uredovno radno vrijeme našeg Caritasa.

Mali podsjetnik na uredovno radno vrijeme našeg Caritasa.

S2

"Korizmena košarica" - Akcijom smo prikupljali hranu i higijenske potrepštine za naše korisnike koji su u potrebi.

S3

Adventski vijenci - Izrada adventskih vijenaca i prodaja istih u suradnji sa mladima iz DOME.

S4

Akcija "Zimnica". Naši vrijedni volonteri pripremaju zimnicu.

S5

Plodovi akcije "Zimnica" vrijednih volontera našeg Župnog caritasa.

S8 1

Cvjetnica na Pešći - prodaja maslinovih grančica.

S11

Akcija "Korizmena juha". Naše vrijedne volonterke pripremaju korizmenu juhu u kuhinji samostana.

S12

Dostava i montaža kreveta na kat za djecu, korisnika našeg Caritasa.

karitasak

Akcija "Obnova kuće" korisniku našeg Caritasa, inače jedan od najvećih podhvata (akcija)našega Župnog Caritasa.

S17

Namirnice za korisnike u potrebi, koje smo prikupili zahvaljujući vašim donacijama našem Župnom caritasu.

karitas2

Akcija "Kreativna radionica" - ručni radovi, zlatne ruke naših volontera, a sve kroz igru i druženje !