molitva

sincerely-media-Cn8t4eYcbOE-unsplash1

Milost je iskustvo Boga, njegove ljubavi i pomoći. Korizma je milosno vrijeme jer nam pomaže i omogućuje prijeći s vlastitih ideja i predodžbi o Bogu na iskustvo Boga. U tom kontekstu duboke i iskustvene zbilje Božje prisutnosti posebno mjesto zauzima molitva, koja je životni prostor ispunjenosti vlastite nutrine milošću iz Božje ruke. Potreba za trenucima molitve je odraz čovjekove gladi i žudnje za odnosom s Bogom, njegove ispovijesti kao stvorenja o vlastitoj stvorenosti i darovanosti, uokvirenoj iskrenom zahvalnošću srca. Nedostatak molitve je simptom ohole samodostatnost i nijekanja zahvalnosti bilo kome. Korizma poziva čovjeka obratiti se (Bogu), uvodeći ga u iskustvo besplatnosti Božje milosti budući da se (Božja) ljubav ne da uvjetovati (ljudskim) kategorijama isplativosti, korisnosti i učinkovitosti. Na obzoru molitve čovjek ne oblikuje samo svoj odnos s Bogom kroz komunikaciju s njime nego oblikuje vlastiti karakter, nutrinu i um, istodobno učeći kroz trenutke zajedništva s Bogom biti i s drugima. Zbog toga molitva nije i ne smije biti bijeg od drugoga u neki vlastiti i izolirani svijet nedodirljivosti, nego je trenutak povlačenja i traženja susreta s nevidljivim Bogom kako bih mogao izaći u susret bližnjemu i biti s njime. Ustrajnost i nepokolebljivosti u molitvi je očiti znak vjernosti Bogu i bližnjemu. Za mnoge molitva se čini besmislena jer izgleda kao gubljenje vremena na Boga. Tko se ne usudi gubiti svoje vrijeme na i s Bogom, neće naučiti ni uvjeriti se u besplatnost ljubavi. Današnji mentalitet je duboko prožet i zatrovan utilitarizmom: sve mora biti iz neke opipljive koristi i sebičnog interesa. Molitva nas uči biti s Bogom i drugim čovjekom, ne iz koristi, jednostavno iz radosti što smo zajedno, iz svijesti da smisao života nije definiran korisnošću nego ljubavlju, njezinom darovanošću i besplatnošću. Pozivom na molitvu, trenutke pred njegovim licem, Bog nas uvodi u tajnu ljubavi: ljubiti znači nesebično i besplatno darovati sebe i svoje vrijeme jer samo se tako daruje život. mbop