I mene je Bog "pripitomio"

pripitomitUčenik Feliks ubrzo je bio primijetio da Fulgencije, njegov učitelj, veliku ljubav gaji prema knjigama. Kad god bi ga susreo, u rukama je držao knjigu. Fulgencijeva soba ili samostanska ćelija je bila doslovno obložena knjigama. Od drugih u samostanu i oko samostana, Feliks je saznao da je Fulgencije u samostan došao kao "kasnije duhovno zvanje". Pomalo raspitujući se, čuo je da su njegovu učitelju kao studentu na sveučilištu predviđali veliku i uspješnu karijeru.

Ali time je veće iznenađenje bilo, a i šok, kada je umjesto karijere i slave na nekom europskom sveučilištu, izabrao samostan i redovnički život. Jednoga dana Feliks je skupio hrabrosti i upitao učitelja pojedinosti o njegovom duhovnom zvanju.

Fulgencije je svojim držanjem i pogledom pokazivao da uopće nije iznenađen pitanjem svoga učenika. "Objašnjenje moga duhovnog poziva je u kipu u lijevom kutu samostanske kapelice" – odgovorio je učitelj uz pomalo tajnoviti osmijeh i nastavio dalje prepisivati tekst. Feliksu ništa nije bilo jasno. Znao je da se radi o kipu sv. Korbiniana iz Freisinga.

Toga sveca uvijek slikaju uz medvjeda. "Ali kakve veze ima ovaj svetac sa duhovnim zvanjem njegova učitelja?“, pitao se Feliks. Možda je čitajući njegov životopis odlučio postati redovnik, razmišljao je Feliks. U tome ga je prekinuo Fulgencije s pitanjem: "Znaš li zašto sv. Korbiniana slikaju zajedno s medvjedom?".

Učenik je ostao bez odgovora, a učitelj nastavio. "Prema životopisu sv. Korbiniana, kada je kao biskup jednom prilikom putovao u Rim, na putu ga je napao medvjed koji je ubio i raskomadao mazgu na kojoj je biskup putovao. Biskup je uspio primiriti medvjeda, ali ne samo to, nego ga je i pripitomio da mu je medvjed nosio prtljagu do Rima.

Pred Rimom, Korbinian je pustio medvjeda. Vidiš, ja sam taj medvjed. Nešto slično je sa mnom učinio i Bog. I mene je Bog "pripitomio" i uvjerio me da radim za njega, da nosim njegov teret. Sanjao sam i maštao o životu na sveučilištu, žudeći za znanjem, ali Bog je imao drugačiji plan sa mnom. Zato jesam ovdje u duhu Psalma 73 koji smo jutros molili: 'Al ću odsada uvijek biti s tobom, jer ti prihvati desnicu moju: vodit ćeš me po naumu svojem da me zatim uzmeš u slavu svoju.'"