Bože ne odustaj od svojih udaraca

2013-prica-fotoFeliksov je učitej Fulgencije, nakon obraćenja i odluke za redovnički život, doživio niz nevolja i nesreća. Činilo se kao da se sav svijet urotio protiv njega. No, nije se pokolebao u svojim odlukama! Jednog popodneva posjetio je svoga starijeg brata Alberta, koji je imao kovačnicu, smještenu ispod velike obrambene kule u gradu. S njime je uvijek bio iskren. Svoja razmišljanja dijelio je s njim.

 

Brat ga je pozorno saslušao, a potom mu je pokazao par mačeva u kutu, koji su čekali svoje vlasnike. "Znaš li kako nastaju ovi mačevi? " – upitao je brat i nastavio: "Sve započinje s komadom čelika, koji treba pretvoriti u oštricu mača. A to je mukotrpan posao. Prvo taj čelik moram zagrijati u peći do usijavanja. Kada komad čelika dovedem do usijanja, da izgleda poput komada usijanog sunca, tada uzimam najteži čekić i nemilosrdno, svom snagom, udaram po tom komadu.

O kako tada frcaju iskre. Sve dok ne dobijem valjan i tražen oblik oštrice mača. Zatim ga naglo uronim u posudu s hladnom vodom. Kovačnica se naglo ispuni parom i bukom ili zvucima krikova tog usijanog čelika, pretvorenog u oblik mača zbog nagle promjene temperature. Što je najbolje: to se mora više puta ponoviti jer jedan put je nedostatno. Proces ponavljam sve dok ne dobijem željenu kvalitetu oštrice. A katkada, komad čelika ne izdrži taj proces izrade; sve te udarce čekića, visoku temperaturu peći i naglo hlađenje u vodi, i dogode se sitne pukotine ili lomovi. To je znak da od toga komada čelika nikada neće ispasti dobra oštrica mača.

Tako neuspjelu oštricu mača mogu baciti samo na hrpu starog željeza u dvorište. I ti si, brate, u Božjoj peći, i udarci su života potrebni ako doista želiš poprimiti oblik koji Bog želi. Kad god ti na putu koji si odabrao bude teško, moli: Bože ne odustaj od svojih udaraca, dok ne poprimim oblik i kvalitetu koju ti želiš od mene!" I svako jutro, Fulgencije je započinjao dan s riječima i molitvom njegova pokojnog brata Alberta.