Krunica I.

2013-10-10-naslovna-rosaryNa prvoj godini fakulteta, dva puta sam pala jezične vježbe. I nije to bilo nešto strašno, ali kako su na prvoj godini svi studenti revniji i fanatičniji nego inače, tako sam i ja nadobudno htjela riješiti sve ispite prije odlaska na godišnji odmor. Osim toga, jezik volim i znam pa mi nije bilo baš svejedno što moram čekati jesenski rok, a i bila sam uvjerena da student koji polaže ispit iz trećeg pokušaja ne može dobiti više od dvojke.

Tada je bilo i Europsko nogometno prvenstvo (na kojem, doduše, nije bilo Hrvata) pa je trebalo još štošta ugurati u raspored...I donesoh odluku: molit ću krunicu svake nedjelje do ispita. Bez obzira gdje sam bila, nedjelja nije prolazila bez krunice. I kao što pretpostavljate, prošla sam taj ispit. Štoviše, dobila sam najvišu ocjenu! I mnogi su me poslije pitali kako sam uspjela tako dobro naučiti, iz kojih sam knjiga učila i slično, no moj im se odgovor nije baš svidio. Na sam spomen krunice, svi su me gledali s podsmjehom i nevjericom. Zamislite samo ta lica! No nije doprinijela samo krunica mom uspjehu, već rad i trud koji su nagrađeni. Kao što znate, ni Isus ni Marija ne podržavaju lijenost. Naprotiv! To je jedan od smrtnih grijeha, no poanta je da sam uz sav svoj trud i rad, svoj ispit i sve svoje preporučila u molitvu te održala svoje obećanje. Bez obzira što sam bila na moru i što je zabavnije bilo biti na plaži, ja sam molila. Znam, reći ćete, banalan primjer i tko još moli za prolaz na ispitu...

Danas sam jednako tako usamljena u molitvi. Osim žena koje mole svaka po deseticu, na krunicu dolazi jako malo ljudi. Mladi još uvijek nisu shvatili njezinu snagu i ljepotu pa se vrlo često osjećam kao čovjek u šestoj postaji križnog puta Paula Claudela, gdje kaže da čovjek koji moli krunicu, ide na ispovijed bez stida i ne jede meso petkom izaziva smijeh. Štoviše, on je čudan!... Kako nisam sklona pesimizmu, nadam se da će ovogodišnje listopadske pobožnosti dokazati suprotno... Bez obzira na sve, ja sigurno neću izostati.

Katarina Ercegovac