Spomen svih vjernika pokojnika: A što je smrt?

2013-11-01-dan-mrtvihSlikovito to reče Tagore, to je Božje premještanje čovjeka s jedne ruke na drugu, kako što to čini majka s djetetom. Kad ga majka premješta iz jedne ruke u drugu ono plače. Ovom slikom je rečeno da je samo jedan i jedinstven život a on samo doživljava svoje preobrazbe. Dapače bi se moglo reći da ova dva pola istog života čine jedan život koji je započeo Božjim darom i koji ostaje trajno kao Božja datost. Smrt se ne smije ni u kojem slučaju tabuizirati.

Mnogi su u trajnom strahu jer mjesto da vide u svojem životu klicu vječnosti oni gledaju klicu smrti. Problem je danas što čovjek ne prisustvuje niti rađanju niti umiranju. Sve se događa u “instituciji” i bez ljubavi. I u ovoj prazni se živi život. Onaj tko god vjeruje u vječni život on vjeruje da je izvor životu u Bogu. Bog udahnjuje u nas nešto od svojeg duha. Čovjek je na sliku i priliku Božju. Opet se vraćamo na istu temo: tko vjeruje u Boga taj vjeruje i u život vječni. Mi smo svi željeni od Boga, ljubljeni smo, a to znači da smo pozvani na ljubav odvratimo ljubavlju. Trebamo ga prepoznati i hvaliti kao onoga iz kojega je naš život potekao.