Predavanje dr. s. Marije Pehar

2013-03-14-naslovna-V-tribinaPeta u nizu od sedam tribina na temu "Neka mi bude po tvojoj riječi!" (Lk 1,38): Marija – kontemplacija i propovijedanje Riječi, održana je u srijedu 13. ožujka u dvorani samostana bl. Augustina Kažotića. O temi "Na Marijinu putu vjere…" je govorila doc. dr. sc. s. Marija Pehar (Katedra za dogmatiku Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu). Na početku je rekla kako je Marija dio (član) Crkve. Na putu vjere, ona je stalna prethodnica i predvodnica Crkve, i podsjetila da II. vatikanski sabor govori o Mariji kao onoj koja ide naprijed te vodi zajednicu vjernika: "Blažena je Djevica Marija prethodila dajući na izvrstan i jedinstven način primjer i djevice i majke" (LG 63). Polazište za lik Marije-vjernice jesu Elizabetine riječi: "Blažena ti što povjerova!" (Lk 1,45).

Nadalje je kazala kako se Marija po vjeri predala Bogu i potpuno posvetila kao Gospodinova službenica osobi i djelu svojega Sina. Marijina vjera je biblijska vjera koja kaže da Bogu ništa nije nemoguće. Zato je Marija prozvana blaženom što je povjerovala kazala je predavačica. Nastavljajući je rekla kako je Marija izvrstan i jedinstven primjer majke i djevice, misleći ih duhovno.

Na putu vjere Marija je doživjela i objavu i pouku svojega Sina o sasvim novoj dimenziji svog materinstva, najprije u Hramu (Lk 2,49), a onda i za naučavanja kada je svoje učenike proglasio svojom majkom i braćom i sestrama (Mt 12,49). Tu je Marija kao prva Kristova učenica po vjeri otkrila i prihvatila tu drugu odrednicu Materinstva kazala je dr. Pehar. Svratila je pozornost i na jedno tzv. antimarijansko mjesto evanđelja (Mk 3,33).

Premda izgleda da se Isus distancira od svoje majke, ipak On želi svratiti pozornost s materinstva shvaćenoga samo kao krvna veza i usmjerava ga prema onim otajstvenim vezama duha koje nastaju slušanjem i čuvanjem riječi Božje. Naime, u tom prizoru Marija se pokazuje kao Kristova prva učenica rekla je s. Pehar. Marija nam svima pokazuje put vjere i od koje možemo učiti o spremnost na žrtvu iz ljubavi. Zaključujući razmišljanje prof. Pehar između ostaloga je rekla kako nam Marija može biti uzor i izazov u svagdanjem životu, i da u njezinoj vjeri tražimo potporu za svoju vjeru, a njezinu majčinstvu majčinsko srce prema svim ljudima.