Križni put za mlade i korizmena juha

2013-03-17-naslovna-juhaDominikanska mladež (DOMA) i njihov voditelj p. Marko Bijelić, župnik, organizirali su pobožnost križnog puta "mladi za mlade" u petak 15. ožujka. Tekst pobožnosti koji su mladi čitali sastavio je p. Marko. Nakon križnog puta, slavljena je misa, a potom je u dvorani ispod samostana u organizaciji mladih servirana korizmena juha.

Riječ je projektu koji je osmišljen kao dobrotvorna akcija i gesta solidarnosti sa župnim Caritasom, odnosno za najpotrebnije iz naše župne zajednice. U prigodnoj propovijedi, župnik je najprije podsjetio na pobožnost križnog puta i razmišljanje o Isusovoj muci i smrti, odnosno o tomu koliko daleko Božja ljubav prema nama može ići.

Sudjelujući u svetoj misi, nakon ove pobožnosti postajemo dionici, na otajstveni način, Isusova vazmenoga otajstva, i primajući svetu pričest. Župnik je kazao kako nas Božja ljubav duhovno hrani, a sudjelovanje u "korizmenoj juhi", kroz solidarnost, dobrotu i velikodušnost prema drugima, napose najpotrebnijima, čini dionicima Božje nesebične ljubavi. Time nismo samo "konzumenti" Božje ljubavi, nego postajemo i djelitelji Božje milosti i ljubavi koju smo primili, istaknuo je p. Marko. Korizmena juha, znak zajedništva župne zajednice dobila je podršku vjernika koji su se odazvali i podržali ideju da se organizira više puta u godini.