Održana šesta korizmena tribina

2013-03-21-naslovna-VIŠesta u nizu od sedam tribina na temu "Neka mi bude po tvojoj riječi!" (Lk 1,38): Marija – kontemplacija i propovijedanje Riječi, održana je u srijedu 20. ožujka u dvorani samostana bl. Augustina Kažotića. O temi "Marija i Dominik: marijanski kontekst dominikanskog života" je govorio dominikanac iz Rijeke, umirovljeni prof. dr. sc. Marijan Jurčević. U uvodnom dijelu izlaganja prof. Jurčević se kratko osvrnuo na kult prema Mariji u okrilju Reda propovjednika ukazujući i na pojedine legende koje prate marijansku pobožnost. Potom je progovorio o Marijinu iskustvu Boga, kazavši kako je ona osoba u kojoj se nalazi susret Starog i Novog zavjeta.

Sve žene Starog zavjeta mogu se u njoj prepoznati, a isto tako i žene Novog zavjeta. Marija se pokazuje kao Hram u kojemu se Bog nastanjuje i prebiva. Ona je Božje prebivalište kazao je predavač. Nadalje je rekao kako se Mariji u pretjeranom veličanju oduzimaju ljudske karakteristike i vlastitosti. O njoj ne treba izmišljati niti imaginirati rekao je prof. Jurčević i naglasio kako je dovoljno čitati Lukino evanđelje pa da se spozna njezina vrijednost i njezina blizina s Bogom.

Marija je i prije začeća ima vrlo snažno iskustvo Boga rekao je predavač. Utjelovljenje u Mariji nije završetak utjelovljenja nego primjer i poziv da je cilj ljudske povijesti da se ono nastavi u svakom čovjeku. Ona se pojavila da bi bilo više Marija. Isus se utjelovio da bi bilo više Isusa i ljudskoj povijesti kazao je dominikanac. Po Mariji se Bog počovječio i čovjek obožanstvenio. Stoga se u ovomu smislu može govoriti o Mariji kao vezi između "neba" i "zemlje".

Promatrano iz sadašnjosti može se reći kao je Bog s Marijom započeo utjelovljenje da bi ga nastavio preko svih ljudi. A svima nama je potrebno Božje utjelovljenje da bi se preporodili i postali istinski ljudi, slike Božje naglasio je predavač. Za Dominika Marija je "unikat" i ono čemu je on težio jest nasljedovanje Marije životom rekao je prof. Jurčević. Na kraju je istaknuo kako je Marija biće koje je sa nama danas i koje je potrebno vratiti među nas, i to ne kultom nego životom!