Treća uskrsna nedjelja - C

Isus priredio učenicima (pravi) uskrsni „PIKNIK“!

2022-05-01 - 3. uskrsna C

To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih", čitamo na treću uskrsnu nedjelju ulomak iz Ivanova evanđelja. Eto, takav je naš Gospodin: umjesto kritike i pokude, što ga njegovi učenici u strahu poput kukavica i slabića pri njegovu uhićenju, muci i smrti na križu, sama ostaviše, on im kao odgovor – priređuje, zajutrak, zapravo pravi uskrsni - „piknik"! („Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh.").

 

Prisjetimo se da se u liturgijskoj godini C nedjeljom čitaju Djela apostolska, Ivanovo Otkrivenje i Ivanovo evanđelje. Crkva u tim čitanjima doživljava svoju prošlost, sadašnjost i budućnost. A sve radi toga da se u sadašnjem povijesnom trenutku bolje snađe i da bude prava Isusova Crkva. U Djelima apostolskim se ogleda kao u ogledalu, okrenuta u prošlost. Na svojim izvorima u žaru prve Crkve grije svoj žar i zanos za Isusa kako bi i danas bez straha progovorila protivnicima da se „većma treba pokoravati Bogu nego ljudima". U Otkrivenju pak gleda svoju budućnost. Kao da već na zemlji uči pjesmu koju će pjevati kroz svu vječnost. A Ivanovo evanđelje, očitije negoli tri  ostala  evanđelja, pokazuje kako Isus progovara kao Krist uskrsli, Živi, Sadašnji.

Treba istaknuti da se, kao ni u jednoj drugoj biblijskoj knjizi, ne pjeva toliko kao u knjizi Otkrivenja. Ivan čuje beskrajni pjev i uzdizanje Krista Pobjednika nad smrću, da – istinsko obožavanje Krista koji je uskrsnuo i sada vlada kao Gospodin, kao Kyrios. Upravo kao Raspeti, ali uskrsli sada okuplja i ujedinjuje ljude. Mnoštvo anđela uokolo nebeskog prijestolja pjevahu i klicahu: dostojan je zaklani Jaganjac primiti moć, i bogatstvo, mudrost, snagu, čast, slavu i blagoslov. Ali nisu samo nebeska bića koja upućuju hvalospjeve Kristu Uskrsnulome, nego se i cijeli Kozmos, svemir združuje u beskraju radosnog pjeva Jaganjcu kao pravoj žrtvi koja je oduzela grijehe cijeloga svijeta; krv Jaganjčeva je prolivena kao otkupnina za grijehe svih ljudi. Taj hvalospjev nam kazuje odakle nam dolazi mir i spas: ne u pobjedi nad drugim ljudima, nego u spoznaji da smo svi zajedno braća i sestre, jer smo svi upućeni na milosrdnu Božju ljubav.

Treba istaknuti nadalje da se u današnjem evanđelju ističe Petrova služba u Crkvi („munus Petrinum"). Od početka je Isus imao s Petrom svoje posebne nakane; od prvog susreta, kad ga je brat Andrija priveo Isusu. Odmah mu je nadjenuo novo ime, a to u Bibliji znači novu službu, novu zadaću. Već su u prvoj Crkvi isticali sveti oci (što je danas osobito važno za ekumensko približavanje jedinstvu Kristove Crkve) da je Petrova služba nadasve „služba ljubavi" i da je Petar „vikar Kristove ljubavi" („vicarius amoris Christi"!). Stoga je već i sv. Ignacije Antiohijski Rimsku Crkvu nazvao "Predsjednica ljubavi", gdje je ljubav drugo ime za Crkvu. Sv. Augustin nas pak poučava: "Kad čuješ Gospodinove riječi: 'Petre, ljubiš li me?', misli da je to ogledalo u kojem motriš sama sebe. Zar je Petar što drugo nego slika Crkve. Kad je Gospodin pitao Petra, pitao je i nas, pitao je Crkvu… Koji pasu Kristove ovce kao svoje vlasništvo, a ne Kristovo, pokazuju da ljube sebe, a ne Krista… Ta što drugo želi  reći: 'Pasi ovce moje!' nego… moje ovce kao moje, pasi, a ne kao svoje; traži moju korist, ne svoju…"

Fr. Nikola Mioč, OP

Akvarel Madeline Diener (Švicarska)