Kršćanski ideal i izazov svetosti

gjhgkhjPoziv na svetost je sastavni dio kršćanskog poziva jer ona je odgovor na jedno od temeljnih pitanja čovjekove egzistencije i postojanja: "Zašto postojim?, odnosno zašto me je Bog stvorio? Često se možemo susresti s mišljenjem da je svetost luksuz ili eksluzivno pravo neke grupe (izvanrednih) ljudi unutar Crkve. Svetost je naša vjernička i kršćanska dužnost. Radikalnost vjere i kršćanskog poziva izražena pozivom na svetost, što će Isus jasno pokazati Govorom na gori blaženstava: "Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski" (Mt 5, 48). Pavao će također jasno istaknuti da je svetost najvažniji zadatak svakog vjernika: "ovo je volja Božja: vaše posvećenje" (1 Sol 4,3).

Mi jesmo grešni i nesavršeni, ali uvijek trebamo težiti k svetosti budući da tek u njoj postižemo pravi sklad s Bogom, našim Stvoriteljem, i sa sobom. Smisao kršćanskoga života je oblikovan i definiran izazovom svetoga života, usmjerenog sjedinjenju u ljubavi s Bogom. Ostvarenje Božje volje u našem životu prolazi kroz borbe za vlastitim posvećenjem po milosti, vjeri i snazi Duha Svetoga. Naravno da svetost nije nešto apstrakno ili pasivno budući da se tiče života. Ona uključuje trud i napor, podrazumijeva (duhovnu) borbu i otpor zlu i grijehu i očituje dobrim djelima i ljubavlju što Božja svetost i djelovanje u čovjeku čini i postiže. Čovjek kad se odluči za svetost kao cilj svoga života, u otvorenosti milosti, dopušta Bogu da živi svoj život u njemu. Zbog toga svetost ne možemo shvatiti kao savršenstvo utemeljeno i ostvareno vlastitim djelima nego na nju gledamo kao na učinak Božje ljubavi u nama. Svetost nije plod naših djela nego rezultat našega predanja Božjoj ljubavi u smislu sjedinjenja s Isusom Kristom, Božjom utjelovljenom ljubavlju. Nastojati postati svet znači truditi se svim silama postati što sličniji Isusu. Mi ne možemo nikada biti sveti našim ljudskim nastojanjima, već isključivo Isusovim zaslugama, koje on dijeli s nama svojom milošću. Nitko se ne rađa svet, ali svatko može postati svet pomoću Božje milosti (molitvom, sakramentima i djelima ljubavi i milosrđa. Putovi svetosti su mnogostruki i prikladni pozivu svakog čovjeka. Marko Bijelić OP