Slijedeći Isusa na putu ostvarenja Božjih obećanja

Jess llama a cuatro pescadores2Kod pisanja evanđelja Mateju je bilo posebno stalo da pokaže kako su se u Isusu, spasitelju i otkupitelju cijelog čovječanstva, ispunila sva Božja proroštva Staroga zavjeta budući da je većina članova kršćanske Matejeve zajednice ima hebrejske korijene. U shvaćanju Božjega djelovanja nema slučajnosti. Sve je vođeno Božjim promislom. Stari zavjet je pun primjera i dokaza Božje objave, njegovih zahvata i djelovanja u povijesti izabranog naroda. Sam Isus Krist je vrhunac Božje objave i potvrda Božjeg spasenjskog plana. Jedan od ciljeva Matejeva evanđelja je pokazati da se u Isusu Kristu ispunjaju sva mesijanska obećanja koje je Jahve dao kroz Stari zavjet, napose po prorocima.

Zbog toga Matej često i rado donosi citate iz proročkih knjiga. Matej shvaća da je u Isusu Kristu Bog pohodio, ne samo izabrani narod, svijet i obdario ljude svjetlom koje pobjeđuje svaku tamu i svaki grijeh. Evanđelje je radosna vijest jer govori o tom daru svjetla i spasenja. Ali evanđelje, kao Božja riječ, ponuda je i poziv da se prihvati ta novost spasenja. Ona nas poziva na otvorenost tom Božjem daru spasenja. U čemu se sastoji taj poziv pokazuje Isusov poziv prvim učenicima da ga slijede. Radi se o braći: Petru i Andriji, Jakovu i Ivanu. "Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi". Taj poziv po Božjoj riječi upućen je svakom kršćaninu. Kršćanski identitet i poslanje bitno su određeni tim pozivom na nasljedovanje Isusa. Krenuti za njim, njegovim stopama, slijedeći ga do Kalvarije i križa. Na Kalvariji, na križu, Božja riječ žrtvuje sebe Bogu Ocu da bi ljudi bili pomireni s Bogom i da bi ih Bog posinio, učinio svojom djecom. Slijediti Krista i postiti njegov učenik znači dopustiti da nas Isus dovede k svojem i našem Nebeskom Ocu. On je naš put, istina i život. Spasenje je njegova zasluga i dar njegove ljubavi nama. Cilj i smisao Isusova utjelovljenja i poslanja jest naše zajedništvo s Bogom. U tom svjetlu promatramo vlastiti kršćanski život. Vjerujemo i živimo vjeru, slijedeći Isusa Krista, da bismo i sami bili u vječnosti dionici tog zajedništva s Bogom. Biti s Bogom Ocem jedino je moguće po Bogu Sinu u Bogu Duhu Svetome. Drugoga puta i načina nema. Pri tome ne smijemo ispustiti iz vida da Isus svoje javno djelovanje, koje se sastoji od naučavanja, propovijedanja (evanđelja o Kraljevstvu) i liječenja (bolesti i nemoći). Ipak središnje mjesto zauzima propovijedanje, koje je obilježeno jasnim pozivom na obraćenje i pokajanje: "Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!" Nitko ne može slijediti Isusa bez obraćenja, koje se ne događa samo jedan put. Ono je konstanta cijelog kršćanskog života budući da nikada ne prestajemo biti grešnici. Marko Bijelić OP