Prikazanje Gospodinovo-Svijećnica

presentaciondejesuseneltemploEvanđelist Luka završava opis Isusova djetinjstva s opisom ispunjavanja dvije tradicije povezane s Mojsijevim zakonom od strane Marije i Josipa. Prema Zakonu žena po porodu postaje nečista u smislu da ne može doći u kontakt sa svetim stvarima i zbog toga mora proći, 40 dana nakon poroda, obred (o)čišćenja u Hramu. Također, donoseći i prikazujući Isusa u Hramu, prinose žrtvu, kao siromašna obitelj dvije golubice, kao otkupninu jer nakon pashalne noći oslobođenja iz Egipta kada je anđeo zatornik (smrti) pobio egipatske prvorođence i poštedio hebrejske, po Zakonu svaki sin prvorođenac pripada formalno Jahvi. Ali svaka obitelj ih može otkupiti žrtvom koja je ujedno prinos zahvalnice Jahvi za darovanog sina i traženje blagoslova za budućnost. Time Luka želi prikazati Mariju i Josipa kao vjerne Židove koji opslužuju propise Mojsijeva zakona.

Ponašanje i postupci Marije i Josipa, kojima poštuju i opslužuju Mojsijev zakon, poticaj su svim kršćanskim roditeljima da ustraju u obdržavanju i življenju Božjeg zakona u vidu njegovih zapovijedi. Na taj način će svoju djecu odgajati u svjetlu vjere. Dužnost je roditelja svoju djecu posvetiti Bogu, a to je nemoguće bez odgoja u vjeri i življenja po Božjem zakonu, odnosno po Božjoj riječi. Sveta obitelj Isusa, Marije i Josipa pokazuje životni put svake kršćanske obitelji. Svaka obitelj se trudi i bori oko mnogih stvari, ali jedna od ključnih je usklađenost ili sintonizacija s Božjom riječi. Bez obdržavanja Božjih zapovijedi iluzorno je očekivati obilje Božjeg blagoslova i mira u životu obitelji. Donoseći Isusa u Hram da ga prikažu Bogu, Marija i Josip susreću Šimuna i Anu, pobožne starce, kojima je Bog dao milost da svojim očima vide i prepoznaju Mesiju, pomazanika Gospodnjeg, "spasenje koje je Bog pripravio pred licem sviju naroda: svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga." Šimun i Ana, ljudi nade i pouzdanja u Boga i njegova obećanja, daju svjedočanstvo o Isusu. U njemu prepoznaju spasitelja, ne samo jednog naroda, nego svih naroda. Šimun, nadahnut Duhom svetim, izriče proročki zahvalni himan u kojem Isusa promatra kao izbavitelja i spas za sve budući da je Isus "svjetlost na prosvjetljenje naroda". Ana, udovica i proročica, potvrđuje Šimunovo proročanstvo o Isusovoj mesijansko-otkupiteljskoj zadaći za svijet. Dan Gospodinova prikazanja je dan ispunjenja Božjih obećanja i otkupiteljskih iščekivanja. To je važno i za naše iskustvo vjere. Mi živimo vjeru, pouzdavajući se da će Bog ispuniti svoja obećanja koje nam je dao po svome sinu Isusu Kristu glede naše budućnosti u vječnosti. Gubitak te životne oslonjenosti na Božja obećanja vodi k porastu očaja i beznađa.