Biti znak i sredstvo života u Božjim rukama

Mateo-5-13-16Isusov govor na gori, koji sadržava blaženstva, na početku Isusova javna djelovanja, Možemo promatrati kao jednu vrstu proglasa o naravi i cilju Isusova poslanja. U kontekstu toga govora Isus izgovara afirmativne riječi, upućene apostolima i svim njegovim učenicima kroz povijest: "Vi ste sol zemlje...vi ste svjetlost svijeta." Radi se o riječima koje govore o našem kršćanskom poslanju i apostolatu. Isusovi učenici su pozvani da preuzmu ulogu i odgovornost u svijetu. Koliko god smo svjesni da ne pripadamo i nismo od svijeta jer ne živimo po duhu svijeta, ne smijemo zanemariti vlastito apostolsko poslanje u svijetu. Sol ne postoji zbog sebe nego zbog hrane, kojoj daje prepoznatljivi okus i čuva njezinu trajnost, sprečavajući da propadne. U okvirima ljudskog smisla i egzistencije nepropadljivost se odnosi na vječnost.

Naša upućenost na vječnost, što je posebno zamjetno u sakramentu euharistije, lijeku besmrtnosti, daje nam izvornost. Mi živimo za život vječni, te smo već sada u svijetu svojim autentičnim kršćanskim življenjem "sijači vječnosti". To postajemo prihvaćajući srcem Božju riječ, dopuštajući da se ona utjelovi u našem življenju. Božja riječ je jamac te besmrtnosti. Kršćani, kao sol zemlje i svjetlost svijeta, služe životu svijeta da prepozna i otvori se savezu s Bogom. Kao sol i svjetlost mi smo znak i sredstvo u Božjim rukama, kojim Bog želi oživjeti i spasiti čovječanstvo kojem prijeti opasnost da se pokvari trajno zbog prisutnog misterija grijeha i zla, te na taj način propadne zauvijek. Življenje vjere uključuje svjedočku dimenziju, na što Isus ukazuje riječima: "Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima". Vjernički život nema svrhu u samome sebi nego u nastojanju svjedočenja Boga koji nas je osposobio činiti dobra djela. U konačnici ne činimo dobra djela ljubavi i milosrđa iz nekog vlastitog interesa, pa čak niti zbog dobra drugih ljudi, nego da naše zauzimanje i služenje (javnom) dobru, pravednosti, zajedništvu i ljubavi osvjetli kraljevstvo nebesko koje je već prisutno u svijetu ali još uvijek se nije očitovalo u svojoj punini. Onaj tko se zauzima za kraljevstvo nebesko bori se za život. Samo Isusovo poslanje je usmjereno za dobro i život čovjeka: "Dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju". "Biti sol i svjetlost" svijeta je naš kršćanski zadatak. Odustati od toga poslanja znači zanemariti i odreći se svoga kršćanskog identiteta i vjernosti Evanđelju. Svaki dan nas čeka izazov i zadatak biti Isusovi učenici, ostajući vjerni kršćanskom identitetu. Sol i svjetlost su Isusov primjer iz svakodnevnice kako to ostvariti, postajući svijetleći putokaz k vječnosti i zajedništvu s Bogom. Marko Bijelić OP