Vjera ispunjena ljubavlju ispunja Božji zakon

f191d089bbd23feb6b126b2e197d8f02Ističući u govoru na Gori blaženstava da nije došao ukinuti Zakon ili Proroke nego ispuniti ih, Isus usmjerava našu pozornost na dublje značenje Evanđelja i Božjih zapovijedi. Isus traži jedan korak više od svojih učenika u vršenju Božjeg zakona. Smisao kršćanstva nije u pukom ispunjavanju zakona, pravila i propisa. Vjera nije stvar formalnosti i ne može se svesti na vanjštinu. Ona to nadilazi. Ona je stvar ljudske nutrine, čovjekova srca. To je ono što Bog gleda. Vanjština i nutrina se moraju poklapati. Čovjek može obdržavati zapovijedi iz različitih motiva, interesa ili čak iz straha, a da mu je pri tome srce daleko od Boga. Vanjska poslušnost bez poslušnosti srca Bogu ništa ne znači. Svako bogoštovlje, klanjanje Bogu započinje u srcu i pretače se zatim u vanjske čine. Obdržavanje zakona bez poslušnosti srca postaje puki formalizam, odnosno ispraznost kršćanskog života. Isus želi kazati da nije dovoljno reći :"ja nisam ubio nikoga, na nikoga nisam digao ruku".

Na taj način čovjek postiže pravednost u očima ljudskim, ali to ne znači da je pravedan u Božjim očima. Isus jasno upozorava učenike: "ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko". U Božjim si očima pravedan kada i u svom srcu nikoga nisi "ubio" ili povrijedio. To znači kada ne mrziš, ne ogovaraš, ne želiš zlo, ne nosiš srditost u srcu. Može netko posumnjati u ostvarivost takvog života. Ali Bog nikada ne traži više od onoga što mi možemo ili za što smo osposobljeni. U konačnici, Gospodin nam je dao svoga Duha, kojeg smo primili po sakramentima kršćanske inicijacije da bismo mogli ispuniti Božji zakon svojim srcem i životom. Jedno od ključnih pitanja u životu svakoga kršćanina uvijek će biti: Koliko doista Boga iskreno štuješ srcem odnosno koliko istinski želiš srcem i životom živjeti po njegovoj volji i ispuniti njegov zakon? Bog poštuje našu slobodu (srca), što mudro priznaje pisac Sirahove knjige kada kaže: "Ako hoćeš, možeš držati zapovijedi, u tvojoj je moći da budeš vjeran. On je preda te stavio vatru i vodu: za čim hoćeš pruži ruku svoju. Pred čovjekom je i život i smrt: što on više voli to će mu se dati." Ono što čovjek srcem odabere, to će sadržavati njegov život. Sjeme koje posijemo u srcu, njegovim plodovima će obilovati naš život. Autentična sloboda je uvijek ona s konsekvencama (posljedicama). Zašto mnogui kršćani u Božjim zapovijedima vide nešto što sputava i ograničava njihov život ili čak im oduzima radost života? Zato što ih nisu ih prihvatili srcem i u njima nisu otkrili sredstvo i put k istinskoj slobodi srca. Marko Bijelić OP