POST

post

Jedna od najstarijih i najvažnijih vjerničkih praksi, prisutna u svim religijama, jest post: odricanje od hrane i glad tijela. Očito je da se post tiče čovjekova duha i njegove slobode. Biti slobodan od robovanja i zatvorenosti u ovisnost o svijetu i materiji, očitovanoj u uživalačkom i potrošačkom načinu života. Post čovjeka poziva na iskorak više, stepenicu više u otvorenosti srca i uma za Božju blizinu. Gledano antropološki, post pročišćava čovjekova osjetila za prisutnost Drugoga i pobuđuje glad za odnos s njime. Otkrivajući postom povezanost s nebeskim Ocem, koja je oblikovana mojom slobodom i raspoloživošću, shvaćam kako je smisao života određen i prožet mojim odnosom s nebeskim Ocem. Nisam samo ono čime hranim svoje tijelo, nego još više sam ono čime hranim svoju dušu i vlastito srce. Postom otkrivam od čega živim i na što se oslanjam. Zato je post uvijek znak i sredstvo čovjekove nutarnje slobode. Postom oslobođam svoje biće ali i svoje vrijeme za susret s Bogom jer taj susret traži slobodu od svake zatvorenosti, uvjetovanosti ili ovisnosti o svijetu. U svijesti o svojoj tjelesnosti i materijalnosti, postom priznajem da hrana i sve materijalno su samo sredstvo i nikada cilj ili ultimativni smisao moga postojanja i života. Postom odbijam i suprostavljam se napasti živjeti i služiti tijelu. Post je u svim religijama bio sredstvo vježbanja u askezi i postizanja samokontrole, vladati sobom, svojim strastima, tjelesnima prohtjevima. Onaj tko nije gospodar u svome tijelu, neće moći istinski služiti Bogu. Sam će Isus upozoriti: ne možete služiti dvojici gospodara. Budući da nas korizma priprema za krajnji izraz i iskustvo slobode, sloboda od grijeha, zla i smrti u otajstvu Isusove smrti i uskrsnuća, nužna je usmjerenost naših srdaca prema Bogu. U tim nastojanjima post je sredstvo, ne smisao ili cilj korizme, koje mi pomaže usmjeriti moj život na nešto što je izvan i iznad želja (moga tijela). Prava istinska sloboda srca je sloboda za Boga koja traži slobodu od zatvorenosti u sebe i prohtjeve vlastitoga tijela. Tijelo može podariti trenutke zadovoljstva, ali istinska radost života je plod sklobode srca i uma. Ako živiš samo za užitke tijela, vjerajatno ćeš propustiti pravu radost života. U konačnici, post je duhovni napor u potrazi za radošću života u susretu s Bogom na obzoru nutarnje slobode moga srca. mbop