Skrovitost

Bible-with-pages-in-shape-of-heart1

Zašto biti dobar? Zašto činiti dobro? Duh korizme podsjeća da se dobro čini zbog dobra sama, ne zbog nagrade ili nečijeg priznanja. Zbog toga važna je lekcija korizme skrovitost ili anonimnost: činiti dobro, živjeti odricanje i pokoru na skroviti način. U današnjem vremenu sveprisutnosti medija i društvenih mreža koje potiču glad za javnim priznanjem, živjeti korizmu u skrovitosti, što postaje sve teže i zahtjevnije, jest jedna vrsta odricanja: odreći se želje biti viđen i pohvaljen. Teško je izbjeći napasti da življenje duha korizme završi ili postane pokazivanje sebe ili sav naš napor bude potaknut željom za stvaranjem određene slike o sebi u očima vlastite okoline. Danas, u vremenu „influencera", želja da nas ljudi vide, dive nam se, (o)daju nam priznanje je golema. Duh skrovitosti korizme je upozorenje da krepost svoj smisao i vrijednost ne zadobija priznanjem drugih ljudi. Dobro ostaje dobro (u Božjim očima) čak ako i nije prepoznato u očima ljudi. „Lajkovi" ne potvrđuju ili odobravaju smisao dobra. Kada činimo dobro u skrovitosti tada ne želimo zahvalnost za sebe nego tu zahvalnost za dobro želimo usmjeriti prema Bogu. Skrovitost je posebno važna u činjenju dobra drugome jer dobro koje činim nekome anonimno štiti ga od mogućega osjećaja poniženja zbog toga što prima moje dobro. Skrovitost je jedna vrsta obazrivosti prema dobru drugoga. Kada činim dobro u skrovitosti odričem se „javne" nagrade, priznanja ili pohvale, prepuštajući Bogu da mi jednoga dana uzvrati isto tako iz svoje skrovitosti. Samo skrovitost, koja me udaljuje od radoznalosti znatiželjnih očiju, medija spremnih banalizirati sve i rastresenog zujanja društvenih medija, dopušta mi živjeti istinski duh korizme pred licem nevidljivoga Oca koji jest i djeluje u skrovitosti, ali svejedno sve vidi. Skrovitost pročišćuje moje korizmene odluke od sve prašine moga ega da bi me moja korizmena djela uistinu dovela bliže Bogu. Neka naš korizmeni hod putem Kristove ljubavi bude prožet ustrajnošću u dobrim djelima u skrovitosti srca. mbop