Što daje smisao našoj kršćanskoj vjeri?

rtegewq

 Petak16. travnja 2021
KATEHEZA ZA ODRASLE
„Upoznaj svoju vjeru!"
Što daje smisao našoj kršćanskoj vjeri?
Velika dvorana u 19.45 sati