Izlaganjem novinara Tihomira Dujmovića započele su korizmene tribine

2014-03-06-naslovnaU srijedu, 5. ožujka na Pepelnicu u dominikanskom samostanu bl. Augustina Kažotića u Zagrebu, započele su korizmene tribine srijedom s temom "Dominikanski laici i propovijedanje". Prvo korizmeno predavanje na temu "Riječ na granici", održao je gosp. Tihomir Dujmović, ugledni novinar, kolumnist, televizijski voditelj… U uvodnom dijelu je rekao kako Evanđelje po Ivanu počinje povijesnom i mitskom rečenicom "u početku bijaše riječ", te je ona kao takva najbolji uvod u temu izlaganja jer precizno objašnjava snagu riječi i prije dvije tisuće godina.

Riječi za ljude nisu samo početak, riječi su zapravo sve. Bez riječi za ljudski rod nema ničega. Ona je kako je sjajno definira Tomislav Ladan "najpouzdanija od svih spoznavala". Naime, mi i kad ne govorimo, čak i kad šutimo da tako kažem, natopljeni smo riječima i pojmovima! Čak i kad spavamo riječi kao pojmovi koje razumijemo jer smo im dali značenje; šetaju i našim snovima. Riječi su dakle uvijek uz nas, naš kompas dalju i noću.

Nemaju svrhu ako im ne odredimo značenje i uporabu, barem na razini onoga što zovemo spoznajni minimum. Jer, bez riječi kojima smo odredili značenje i uporabu nitko zapravo ne bi mogao nikome ništa ni priopćiti, bez riječi se ne može ništa doznati ni o čemu, rekao je predavač. U nastavku je kazao kako u ovom vremenu moralnog relativiziranja pojmovi više nemaju jednoznačno značenje. U ovom vremenu kojem se tepa pojmom liberalizma sve je relativno i sve je jednako vrijedno i sve je jednako legitimno.

Novija povijest ne pamti razdoblje ovako temeljitog relativiziranja svega i svačega! Kako dolaskom liberalizma i globalizacije nije izmišljen novi jezik niti su izmišljene nove riječi gotovo da je nužno da nas je stigla prava epidemija ne razumijevanja. Riječi naime kao nikada do sada više nemaju isto značenje; više nemaju onu šifru prepoznatljivosti. One su izgubile ne samo puninu značenja i sadržaj.

Mi smo zapravo mijenjajući značaj riječima iskompromitirali njihov prvotni značaj. To nam se dogodilo čak i za niz najvažnijih pojmova koji su nosive grede svjetonazora, pa smo povlačeći se pred najezdom upravo rušilačkog liberalizma sami sebe stjerali u kut, naglasio je novinar Dujmović. Riječima smo falsificirali značenje i pucali im u glavu. Zaključno je rekao kako je Crkva oduvijek bila čuvarica vrednota i vjerodostojnosti i pozvao je da pomogne preobrazbi društva u svim njezinim segmentima, osobito duhovnom i moralnom.