Zagubljeni u bogatstvu na putu spasenja

apertu28Kada je u pitanju odnos prema bogatstvu, Novi zavjet se odnosi drugačije nego Stari zavjet. Dok je u Starom zavjetu bogatstvo predstavljalo određeni ideal i smatralo se vidom Božjeg blagoslova, u Novom zavjetu ideal je nenavezanost na novac, bogatstvo i materijalna dobra. Novi zavjet ne gleda više na bogatstvo kao posljedicu Božjeg blagoslova. Materijalna dobra se promatraju pod dvostrukim vidom: pozitivnim, u smislu da su Božji dar, ali uvijek podređena duhu, i negativnim, kao prepreka u potpunom predanju dolasku i nastupu Kraljevstva Božjega jer može biti smetnja za vjerno nasljedovanje Isusa.

Prvi kršćani su u Isusovim riječima i stavovima u pogledu bogatstva prepoznali da je puno važnije duhovno bogatstvo od materijalnog, više treba cijeniti i brinuti se za besmrtnu dušu nego za novac. Zamka novca i bogatstva je u tome što pod njihovim utjecajem i sigurnošću prividnom, koju daju i omogućuju, čovjek lako zaboravi na ono najbitnije: Boga. Bogatstvo kao cilj i smisao života je poguban za duhovnu dimenziju života budući da se pretvara u zapreku na putu prema spasenju. Bogatstvo kao sredstvo, kojim se čovjek koristi za promoviranje općeg dobra, pomažući drugima u potrebi, ima svoju vrijednost. Zanimljiv je susret Isusa s čovjekom koji imaše veliki imetak. Taj imućan pojedinac razmišlja, očito da mu je stalo, o životu vječnom. Traži od Isusa „recept" za baštiniti život vječni. Isus ga podsjeća na zapovijedi (Božjeg) Zakona, koje je Isusov sugovornik „čuvao od svoje mladosti". Zatim mu Isus, videći da ga vršenje zapovijedi i ispunjavanje Zakona ne ispunjava, nudi zadnji korak, završni izazov: „Jedno ti nedostaje! Idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom." Budući da je imao veliki imetak, Isusove riječi mu nisu baš dobro „sjele" jer od Isusa odlazi smrknut i žalostan. Općenito Isus više naglašava pozitivan pristup prema siromaštvu, nego što negativno kritizira bogatstvo. Više upućuje oštrih i kritičnih riječi bogatašima nego bogatstvu. „Kako li će teško imućnici u kraljevstvo Božje!... Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje." Bogatstvo imućnicima predstavlja prepreku njihovom spasenju ako se ne obrate i prestanu zloupotrebljavati svoje bogatstvo. Onaj tko je odveć navezan na materijalno, novac i bogatstvo, nije slobodan da ga Bog ispuni svojim bogatstvom odnosno da mu podari spasenje i život vječni. Ono što je zanimljivo primijetiti u slučaju Isusova imućna i bogata sugovornika jest činjenica da ga bogatstvo nije sprječavalo da vrši Zakon i živi prema Božjim zapovijedima, ali zato jest u nasljedovanju Isusa. Njegovo bogatstvo ga čini nesposobnim prihvatiti Isusov poziv i nasljedovati ga. Krenuti za Isusom znači ući i biti svjedokom prisutnosti Kraljevstva Božjega. Samo u apsolutnoj slobodi srca čovjek može prihvatiti Kraljevstvo Božje, a bogatstvo je često kradljivac te slobode za Boga. Marko Bijelić OP