Božja blizina preobražava

StainGlassColorful636363-35Čovjek može razumom spoznati da Bog postoji, ali ne i kakav je doista Bog. Zato nam se je Bog objavio iz ljubavi. Konačna i završna Božja objava, u njegovoj dobroti i mudrosti, dogodila se je u Isusu Kristu, u kojem nam je Bog otvorio svoje srce i učinio nam trajno dostupnom svoju najintimniju bit. U svome sinu Isusu Kristu Bog nam je postao najbliži, utjelovljujući se, postao je jedan od nas.

Stoga govoriti o Božjoj objavi znači govoriti o Božjoj blizini. U biblijskom i duhovnom iskustvu čovjeka molitva je posebno mjesto za otkriti i doživjeti Božju blizinu. Evanđelisti, posebno Luka, prikazuju često Isusa kako se moli. Luka će molitvu povezati s Isusovim preobraženjem, događajem dubokog i snažnog iskustva Božje blizine. „I dok se molio, izgled mu se lica izmijeni, a odjeća sjajem zablista." Samo iskustvo preobraženja je bio poticaj i ohrabrenje Isusu da nastavi sa svojim putem u Jeruzalem, u izvršenju volje Očeve, iako ga na kraju toga puta čekaju neuspjeh, mržnja, nasilje i smrt na križu. U samom događaju preobraženja javljaju se Mojsije zakonodavac i Ilija, prorok i revnitelj za Božji Zakon, predstavnici Zakona i proroka, koji su i sami (pro)živjeli iskustvo Božje blizine i vjernosti na vlastitoj koži. „Ukazali se u slavi i razgovarali s njime o njegovu Izlasku, što se doskora imao ispuniti u Jeruzalemu." Isusovo preobraženje je poticaj svakom vjerniku da traži, kroz sakramente i molitvu, susret s Bogom i nastoji prebivati u sjaju Božjega lica. Vjernost Bogu i njegovoj volji nema alternativu. Nevolje, problemi i patnje su prolazne, ali slava Božja je vječna i stalna. Prihvaćanje Božje volje ne događa se naglo, odjednom, nego kroz brojne susrete s njime u molitvi. Naša vjera raste kroz iskustvo Božje blizine. Svaka nevolja, trpljenje i pad su kušnja za našu vjeru. Ali svaka kušnja nudi mogućnost za doživjeti Božju blizinu i iskusiti djelovanje njegove providnosti. Najučinkovitije sredstvo za svladati i nadvladati ljudske strahove jest povjerenje u Boga. Božja blizina preobražava čovjeka. Upravo molitva u poniznosti srca otvara vjernika iskustvu Božje blizine. Zato je važno da molitva, kao i kod Isusa, bude pozadina za sve važne trenutke u našemu životu. Kroz molitvu nam se daruje iskustvo Božje uzvišenosti, veličine i slave, ali postajemo također svjesni vlastite ljudske krhkosti i upućenosti na Boga. Molitva je uspon na vlastitu „Goru preobraženja", na kojoj nas Bog preobražava u nove ljude. Ne možemo biti novi i preobraženi ljudi ako ne slijedimo i slušamo Isusa Krista, koga nam je Bog poslao kao svjedočanstvo svoje ljubavi. To potvrđuje i glas s neba: „Ovo je Sin moj, Izabranik! Njega slušajte!" On je Božja Riječ, riječ Oca svjetlosti koja nas preobražava u istini križa. Slušati Isusa, uzeti križ i slijediti ga preobražava čovjeka. Marko Bijelić OP