40 ljubičastih misli / Korizma 2019.: 11. KRIŽNI PUT

rtfgedrtgtg

 

Vrijeme korizme je obilježeno pobožnošću križnoga puta, koja u Crkvi ima dugu tradiciju. Na temelju živih opisa i izvještaja o muci i smrti Isusovoj kod sva četiri evanđelista, pobožnost križnog puta nas poziva da razmatrajući i moleći, slijedimo, u vjeri, Isusa na 14 postaja križnog puta. Radi se o putu produbljivanja tajne muke i uskrsnuća Isusova. Isusov križni put jest put naše vjere, napose u teškim i bolnim trenucima patnje i nevolje jer Isusov križni put obasjava smislom naše križne putove. Brojni su vjernici u ovoj pobožnosti pronalazili utjehu i snagu jer životvorno posadašnjujući i meditirajući Isusov križni put, mogu vlastitu patnju promatrati u svjetlu Isusova križa, muke i smrti. Time se i dotiču dubine i srži kršćanske vjere. Zbog toga je križni put pobožnost srca u plamenima žarke ljubavi prema Isusu Kristu, koje Ga ujedno želi nasljedovati u njegovoj neizmjernoj žrtvi iz poslušnosti volji nebeskoga Oca i iz ljubavi prema čovjeku.
Zašto 14 postaja križnog puta? Broj se je postaja križnog puta kroz srednji vijek mijenjao. Sadašnji broj od 14 postaja najviše zahvaljujemo franjevcima, koji su i doprinijeli širenju ove pobožnosti. Oni su u svojim crkvama stavljali križni put s 14 postaja. Neke postaje križnog puta (3., 4., 6., 7. i 9. postaja) nemaju direktnu biblijsku pozadinu, tj. nastale se kasnije iz pobožnosti puka. Tako u evanđeljima nije zabilježen Isusov trostruki pad ( u srednjem vijeku se je čak govorilo o sedam padova Isusa pod križem). Veronika je plod jednog apokrifnog spisa iz 6 stoljeća. U samom imenu Veronika krije se smisao i značenje postaje: „Vera icona" na latinskom znači „prava slika".
Sv. Augustin je bio pobornik križnog puta od 14 postaja. Njegovo je objašnjenje bilo da je Isus umro, prema židovskom kalendaru, 14. nisana (ime jednog židovskog kalendarskog mjeseca). Augustin je do ovog datuma došao na temelju mjesečevih faza između rasta i smanjivanja jer tada nastupa polovica mjesečeve mijene, koja predstavlja prijelaz iz jednoga u drugi život (pasha) i promjenu iz vanjskog k unutarnjem. Također postoji zanimljiva biblijska simbolika broja 14, koji je rezultat dva puta sedam. Sedam je sveti broj koji povezuje Božju puninu (3 - Trojstvo) i svijet ( 4 - četiri strane svijeta).
Sve to pokazuje da je pobožnost križnog puta bila omiljena i duboko proživljavana u puku. Razlog toga leži u činjenici da se je u ovoj pobožnosti aktualizirala Isusova patnja, muka i smrt u životima konkretnih ljudi. Pobožnost križnog puta nam omogućuje prebacivanje i oživljavanje Isusove muke u našim životnim situacijama. Mnoge bolne trenutke i konkretne situacije vlastitih života prepoznajemo u postajama Isusova križnog puta. Pobožnost križnog puta nas želi podsjetiti da noseći iz ljubavi vlastite križeve, nasljedujemo i suobličujemo se s Isusom Kristom u duhu Pavlovih riječi: „Radujem se sada dok trpim za vas i u svom tijelu dopunjam što nedostaje mukama Kristovim za Tijelo njegovo, za Crkvu" (Kol 1,24). Marko Bijelić OP