Božje obećanje punine života

AdobeStock 103664085-e1457199002709Nedjelja uskrsnuća Gospodinova je blagdan radosti, mira i nade budući da u svojoj srži odiše pobjedom života nad smrću. Uskrsnuće oslobađa život od tijesnih granica svijeta pokorenog i podložnog vlasti smrti. Isus Krist je uskrsnuo od mrtvih. On je živ. Ljubav je uskrsnula. Smrt nema posljednju riječ. Život koji je iznikao poput cvijeta na zgarištu besmisla, ima završnu riječ na kraju povijesti. Raspeti i pokopani Krist je ustao iz groba. Aleluja je pobjednički poklik nade.

U tome se nalazi radikalna novost uskrsnuća: Isusova ljubav je pobijedila smrt. Po Isusovom uskrsnuću obnovljena je vjera u život i njegov smisao. Vjera u uskrsnuće ne poznaje očaj(avanje). Ima smisla živjeti poput Krista. Evanđelist Ivan će primijetiti da je Isus trebao da ustane od mrtvih. Tu se radi o čvrstom uvjerenju da onaj koji živi poput Krista, tko ga nasljeduje, čineći dobro za svoga života, ima zajamčenu puninu života. Uskrs je garancija te punine života usprkos kulturi smrti u našem vremenu i društvu. Tko je slobodan u svom životu za Boga, dobro, istinu i ljepotu, bit će po uskrsnuću slobodan i oslobođen od smrti. Uskrsnuće je Božje obećanje punine života. Uskrsnuće nedvosmisleno određuje cjelokupni ljudski život jer staro mora umrijeti i nestati da bi došlo i zaživjelo novo. Uskrsnuće nije puko oživljavanje (reanimacija) i povratak na staro prije smrti, nego je transformacija, preobrazba i promjena čitave egzistencije. Uskrsnuće ne nudi povratak u prošlost, stanje prije smrti, nego čini iskorak u budućnost. Stoga naša vjera, utemeljena i izgrađena na Isusovom uskrsnuću, nije vjera prošlosti nego vjera budućnosti nužno življena u sadašnjosti. Mi ne vjerujemo samo u (vlastito) onostrano uskrsnuće nakon smrti, mi vjerujemo u snagu uskrsnuća u ovozemaljskom životu. Činjenica Isusova prazna groba nije dokaz uskrsnuća, ali je naznaka da smrt ne može obuzdati ili zarobiti život. Vjera u uskrsnuće crpi svoju snagu iz promjene, koju su iskusili i doživjeli apostoli u srcu i životu nakon uskrsnuća kroz susrete s uskrsnulim Gospodinom. Ta promjena će biti dovršena po daru uskrsloga Krista: Duhu Svetome. Petar će u domu Kornelija posvjedočiti iskustvo susreta s Isusom, „Bog ga uskrisi treći dan" nakon smrti na križu, jer su „s njime zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih". Kroz to iskustvo očitovat će se snaga uskrsavanja u ovozemaljskom životu. Vjera u uskrsnuće otvara egzistencijalni prostor za susret s Uskrslim i „uskrsnuće" vlastitog srca i života. Vjera u uskrsnuće otvara „unutarnje" oči, novi pogled na sadašnjost i budućnost. Uskrsla ljubav uvijek budi novi život. Kristovo uskrsnuće početak je novoga svijeta i zalog je našeg uskrsnuća, koje se već sada ostvaruje dok se s mukom i naporom opiremo grijehu. Marko Bijelić OP