Voliš li me?

zutzujIsusova priča s Petrom je započela na obali Galilejskog jezera gdje je Petar bio ribar. Njihov odnos je bio poseban. I zadnja "zemaljska" epizoda njihova odnosa, prema evanđelistu Ivanu, događa se također na obali Galilejskog jezera. Ta životna priča o Petru i Isusu je tako sadržajna i šarolika, te govori o prijateljstvu, oduševljenju, nerazumijevanju, velikim riječima (obećanjima), slabosti, grešnosti, zatajenju, suzama, vjernosti i ljubavi.

Ta životna priča završava s Isusovim najvažnijim pitanjem Petru: "Ljubiš li me?" Isus ga to pita čak tri puta. Trostruko Isusovo pitanje o Petrovoj ljubavi prema njemu je s debelim razlogom. Petar mora triput potvrdno odgovoriti da ljubi Isusa jer ga je i tri puta zatajio nakon Judine izdaje i Isusova uhićenja. Petar potvrđuje ljubav i prijateljstvo prema Isusu sa suzama. Na svaki Petrov potvrdni odgovor Isus će izreći "Pasi jaganjce (ovce) moje". Ove Isusove riječi nas podsjećaju na njegov govor o sebi kao Dobrom Pastiru. Ovim riječima je samo potvrđeno Petrovo prvenstvo među apostolima, najavljeno Isusovim obećanjem: "Ti si Petar - Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima" (Mt 16,18-19). Isus postavlja Petra na čelo da pase njegovo stado. Isus povjerava svoje stado Petru. Petrova su zadaća i briga da stado( Crkva) ostane Kristovo. Ta Petrova "funkcija" i čast nisu utemeljeni na njegovim sposobnostima nego isključivo na njegovoj (još većoj) ljubavi prema Isusu Kristu. Cijela priča i život između učitelja i njegova učenika se svodi i temelji na ljubavi. Ta istina vrijedi i za moj kršćanski život u vjeri. Kamen temeljac kršćanskog života jest ljubiti Isusa svom snagom svojega srca. Ta ljubav nije apstraktna nego djelatna i konkretna, te se očituje u nastojanju da pridobijem(o) druge duše za njega, da ga ljube. U tome je moje kršćansko poslanje po sakramentu krštenja i krizme. Kršćanin sam, Kristov učenik, po vjeri koja je ujedno svjedočanstvo da živim za Krista. Tu ljubav ne mogu svesti na jednostavne i puke riječi jer ona je za mene življenje Istine da je Isus moj Bog, moj život, moje sve. Kada doista ljubim Isusa iz svega srca, cijelim svojim bićem, tada su moja vjera i kršćanski identitet vjerodostojni. Tada sam istinski Kristov prijatelj, koji u sebi nosi život (vječni), usprkos vlastite nedostojnosti zbog slabosti i počinjenih grijeha. Marko Bijelić OP